Aleksandra Duda

Trener i coach ICF

Trener i coach ICF. Tworzy autorskie programy szkoleniowe służące usprawnieniu pracy zespołów, zwiększeniu motywacji i zaangażowania. Zwraca uwagę na doskonalenie umiejętności miękkich uwzględniając potrzeby i możliwości pracowników należących do różnych pokoleń i osobowości. Wspiera klientów w wyznaczaniu i realizowaniu celów oraz odnajdywaniu własnego potencjału. Prowadzi Akademię Potrafish.pl, w której słuchacze zdobywają kompetencje wymagane na rynku pracy. Fanka uczenia się przez całe życie i komunikacji bez przemocy (NVC).