Aleksandra Sosińska

Business Unit Employer Branding Manager - Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Ponad 15 lat doświadczenia zawodowego w różnych sektorach (TELCO, BANKING, FMCG) w międzynarodowych firmach w obszarze zasobów ludzkich. Wysoko wykwalifikowany profesjonalista, doświadczony w projektowaniu i dostarczaniu wysokiej jakości strategicznych projektów HR mających wpływ na wyniki biznesowe firmy. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu trendów na rynku deweloperskim, umiejętnościom wglądu w biznes oraz wzajemnym interakcjom różnych jednostek firmy, mogącym pełnić rolę głównego projektanta, odpowiedzialnego za koordynację prac i terminowe dostarczanie kompleksowych, opłacalnych rozwiązań. Od 15 listopada w Coca-Cola HBC System w roli Lidera Rozwoju Osób i Organizacji, do której dołączyła z Grupy Żywie (Heineken), gdzie pełniła funkcję POD Managera. Teraz w roli Business Unit Poland & Baltics Employer Branding Manager, kierującpropozycją wartości pracodawcy dla najlepszej marki na świecie. Pracowała jako HR Business Partner, zawsze koncentrując się na
zaangażowaniu ludzi i osiągnięciu wyników biznesowych. Trener, coach, moderator grup kształcenia ustawicznego.