Anna Kasperowicz

Trener Biznesu

Pracując kilkanaście lat w obszarze HR w firmach o różnych kulturach organizacyjnych, odpowiadała za realizację zadań w obszarze HR zarówno na poziomie zarówno operacyjnym jak i strategicznych. W latach 2011-2012 była kierownikiem inicjatywy strategicznej związanej z opracowaniem efektywnego systemu motywacyjnego dla największego polskiego pracodawcy Poczty Polskiej S.A.
Od 2012 jako konsultantka i ekspertka realizuje projekty doradcze i szkoleniowe na zlecenie prywatnych przedsiębiorstw, podmiotów edukacyjnych, urzędów m.in. w obszarze rekrutacji I diagnozy potencjału pracowników i menedżerów, systemów ocen kompetencyjnych, zintegrowanych programach rozwoju oraz systemów motywacyjnych i wynagrodzeń, optymalizacji struktury organizacyjnej oraz opisów stanowisk pracy dla podmiotów o różnej kulturze organizacyjnej, zarówno prywatnych i państwowych m.in. Malow Sp. z o.o., Mayland Real Estate Sp. z o.o., GITD, Lasy Państwowe, Koleje Wielkopolskie, Urząd Miasta w Łomży, Krajowa Administracja Skarbowa, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ oraz wielu innych.
Od jest wykładowcą w formule praktycy-praktykom na studiach podyplomowych z obszaru HR w Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz na studiach pierwszego stopnia w Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytecie SWPS.

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Andragogiki na Uniwersytecie Warszawskiem, Studiów MBA HR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły trenerów i Doradców Biznesu Laboratorium Psychoedukacji i FRDL, doradztwa zawodowego oraz innych studiów podyplomowych. Trenerka nieustannie rozwija swoje umiejętności, co potwierdzają liczne certyfikaty i szkolenia, takie jak certyfikat coacha, szkolenie „First-Time Manager” w Ican Institute, prowadzenie sesji Assessment Centre, zarządzanie projektami PRINCE 2 oraz Six Sigma dla służb HR.

Jej pasja do pracy z ludźmi jest widoczna także poza środowiskiem akademickim i korporacyjnym, gdzie angażuje się jako coach kariery oraz mentor w programie „My Digital LIFE” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego czy też doradca zawodowy w działach