Bartosz Musiałowicz

Wicedyrektor Departamentu Kierujący Wydziałem Restrukturyzacji i Zarządzania Wierzytelnościami Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klientów Detalicznych - mBank S.A.

Magister ekonomii i absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim. Od szesnastu lat w bankowości, a od dziesięciu w mBanku. Przygodę z obsługą wierzytelności rozpoczynał jako negocjator telefoniczny. W 2016 roku wdrożył autorski proces obsługi podmiotowej na etapie windykacji polubownej dedykowany klientom wieloproduktowym banku, integrujący nowo budujące się potrzeby rynku (koncentracja na kliencie i jego potrzebach) oraz wymogi regulacyjne (IFRS9). Obecnie odpowiada za etapy windykacji twardej i sprzedaży wierzytelności, proces restrukturyzacyjny oraz ruch inbound we wszystkich kanałach kontaktu zadłużonego klienta z bankiem.