Elżbieta Krajewska

Starszy prawnik - Allen & Overy

Elżbieta Krajewska jest starszym prawnikiem w kancelarii Allen & Overy. W ramach zespołu ds. konkurencji, Elżbieta doradza w zakresie europejskiego i polskiego prawa antymonopolowego, w tym kontroli koncentracji jak również prawa pomocy publicznej, i reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Jest absolwentką Kolegium Europejskiego w Brugii (LL.M. in European Law) oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo uzyskała tytuł licencjata z finansów w Szkole Głównej Handlowej. Elżbieta ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie i po pozytywnym złożeniu egzaminu zawodowego w 2016 roku uzyskała tytuł adwokata. Przed dołączeniem do zespołu Allen & Overy Elżbieta przez ponad dwa lata pracowała w zespołach prawa konkurencji międzynarodowych kancelarii w Brukseli jak również w Dyrekcji ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Elżbieta odbyła dwa secondmenty u klientów kancelarii tj. w globalnym dziale prawa konkurencji Robert Bosch GmbH w Stuttgarcie, jak również w dziale prawnym europejskiej siedziby Amazona w Luksemburgu.