Ewa Lis

Kierownik Zespołu Rekrutacji i Szkoleń – PZU S.A./PZU Życie S.A./PZU Centrum Operacji S.A.

Ewa Lis, Kierownik Zespołu Rekrutacji i Szkoleń – PZU S.A./PZU Życie S.A./PZU Centrum Operacji S.A.

Absolwent Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na kierunku „Informatyka i ekonometria”. Od 10 lat związany z grupą
Aegon w Polsce, początkowo jako lider w zakresie optymalizacji procesów i analityki biznesowej, później jako biznes lider
i project manager w projektach związanych z szeroko rozumianym rozwojem procesów obsługi i wsparcia Klienta. Od 2015
r. współtworzył nową strategię obsługi Klienta grupy Aegon, od 2016 odpowiedzialny za obsługę klienta we wszystkich
zdalnych kanałach komunikacji.