Head of Direct to Consumer eCommerce – Grupa AbbVie Polska

Head of Direct to Consumer eCommerce - Grupa AbbVie Polska

Grzegorz Dudziński, Head of Direct to Consumer eCommerce – Grupa AbbVie Polska

Rozpoczął współpracę z GSK w 1998 roku na stanowisku Przedstawiciela Naukowego. Od początku 2008 roku pracował jako Trener Doskonałości Sprzedażowej wdrażając procesy i narzędzia służące rozwojowi wiedzy i kompetencji Zespołu Sprzedaży. W 2011 roku objął stanowisko Menedżera Projektów Doskonałości Sprzedażowej, gdzie głównym zadaniem było zapewnienie optymalnego wdrożenia ogólnofirmowych projektów podnoszących efektywność sprzedaży, rozwój kompetencji i metod pracy zespołów sprzedażowych. W GSK tworzył również procesy szkoleniowo rozwojowe na poziomie globalnym dedykowane podnoszeniu efektywności współpracy z klientem. Od roku 2017 prowadzi zespół Customer Excellence w firmie AbbVie gdzie w raz z całym zespołem odpowiadamy za wsparcie wszystkich osób w organizacji pracujących z zewnętrznymi klientami. Jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Wychowanie Fizyczne. Ukończyłem również studia podyplomowe „Przywództwo i komunikacja społeczna” na Wojskowej Akademii Technicznej oraz „Praktyczna Psychologia Społeczna” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej z wyróżnieniem. Od 2011 roku jest certyfikowanym coachem ICC oraz trenerem biznesu.