Jakub Murszewski

Radca prawny, Compliance Officer – Decathlon

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi międzynarodowych spółek z branży retail. Obecnie zajmuje stanowisko Radcy Prawnego & Compliance Officera w spółce Decathlon. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa pracy, prawa cywilnego, a także prawa handlowego. Do zakresu jego zainteresowań należy także prawo autorskie oraz compliance. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Słuchacz podyplomowych studiów Politechniki Warszawskiej na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Compliance. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Swoją wiedzą dzieli się w publikacjach naukowych, komentarzach w prasie branżowej oraz na swoim profilu na portalu Linkedin.