Joanna Nagodzka

Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego Warszawa II

Joanna Nagodzka – Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego Warszawa II

Od początku swojej kariery pracuje w obszarze HR. Od 2005 roku zatrudniona była na stanowisku Kierownika Działu Rekrutacji Ocen i Rozwoju w Łodzi, a od 2017 roku na stanowisku HR Menadżera w Regionie Pionu Kapitału Ludzkiego w Łodzi. Wspierała kierowników w zakresie zmian organizacyjnych, rozwiązywaniu konfliktów i problemów personalnych oraz sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów HR. Pełniła rolę Trenera wewnętrznego. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych zarządzanie ludźmi w firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, AC i DC, rozwoju pracowników, zarządzania projektami oraz budowania wizerunku pracodawcy.