Joanna Sadowska

Head of HR - Aryzta Polska sp. z o.o.

Joanna Sadowska, Head of HR – Aryzta Polska sp. z o.o.

Z wykształcenia tłumacz ustny, doktor nauk humanistycznych. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego. W 2010 r. ukończyła studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 r. zmieniła profesję i rozpoczęła pracę w firmie ARYZTA jako HR Project Manager. W 2010 r. została kierownikiem personalnym w Hiestand Polska Sp. z o.o. z odpowiedzialnością za jeden zakład produkcyjny. Od 2013 r. była już odpowiedzialna za trzy zakłady produkcyjne grupy ARYZTA w Polsce. Jest pasjonatką rozwoju procesów HRowych w firmach produkcyjnych.