Joanna Skawińska

IT Business Analyst | Product Owner - VSoft S.A.

Jestem praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Wiedzę zdobywałam w trakcie zarzadzania procesami i zespołami odpowiedzialnymi za monitoring i windykację klientów Banków BPH S.A., Pekao S.A., Alior Bank S.A. i SGB Bank S.A.  Obecnie pracuję w VSoft S.A., gdzie zajmuję się rozwojem produktu dedykowanego dla branży windykacyjnej  i optymalnym dopasowaniem narzędzi IT do potrzeb biznesowych w obszarze monitoringu i windykacji. Znajomość specyfiki i potrzeb branży windykacyjnej pogłębiam w ramach realizowania projektów dla instytucji finansowych na rynkach polskich i zagranicznych.