Katarzyna Misztal

Internal Auditor - Cersanit

Katarzyna Misztal, Internal Auditor – Cersanit

Od 11 lat związana z windykacją małych i dużych podmiotów gospodarczych, ubezpieczeniami, należności na stanowisku Managera do spraw Ubezpieczeń i Windykacji. Od roku na stanowisku Audytora Wewnętrznego firmy Cersanit S.A. Od roku Wiceprezes Stowarzyszenia Skrzydlaci Dzieciom. Zarządzanie i nadzorowanie działań sprzedażowo-windykacyjnych w Spółkach Grupy Cersanit S.A. Kontrola, zarządzanie działaniami windykacyjnymi w Spółkach Grupy Cersanit. Główne zadania na zajmowanym stanowisku to zarządzanie procesem należności handlowych zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą (Rosja, Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania), kompleksowa obsługa działu ubezpieczeń, dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektów. Dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie jak najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem zgodnie z zaleceniami Zarządu. Przedstawianie wyników audytu wewnętrznego w sprawozdaniu z wykonania audytu wewnętrznego, monitorowanie wykonania działań podjętych przez kierowników audytowanych jednostek i komórek organizacyjnych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji.