Katarzyna Ujek

Trenerka biznesu

Jest dyplomowaną trenerką biznesu, akredytowanym coachem (międzynarodowa akredytacja ICF), licencjonowaną konsultantką Mental Toughness (MTQ48) – naukowego narzędzia badającego odporność psychiczną, socjologiem z uprawnieniami mediatora sądowego, konsultantką kryzysową, absolwentką Psychologii Pozytywnej na SWPS i facylitatorem jobcraftingu, w trakcie szkolenia z psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej Gestalt.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach sprzedażowych, menadżerskich i trenerskich w międzynarodowych korporacjach na rynku usług finansowych.
Posiada ponad 10-letnią praktykę w prowadzeniu szkoleń, sesji coachingowych. Pracuje w nurcie evidence based, w trakcie warsztatów wykorzystuje metody i narzędzia naukowe oraz praktykę biznesową. Prowadzi warsztaty w języku angielskim.