Krystian Kłosiński

Kierownik Działu Windykacji - P4 / Play

Krystian Kłosiński, Kierownik Działu Windykacji – P4 / Play

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia „Windykacji Należności” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dwadzieścia lat doświadczenia zdobytego w korporacjach telekomunikacyjnych (Orange, Play) na stanowiskach Kierownika Działu Windykacji. Odpowiedzialny za nadzór nad procesem windykacji oraz sprzedaży wierzytelności w skali masowej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania wierzytelnościami, a także współpracy z zewnętrznymi podmiotami i kancelariami prawnymi. Kieruje pracą wykonywaną przez zespół ekspertów i specjalistów z zakresu windykacji oraz windykacji prawnej.