Krzysztof Czerkas

.

Obecnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości w Skarbiec TFI S.A , członek Zarządu Skarbiec TFI od 1.07.2017.

Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932

W latach 2012-2017 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie rynku nieruchomości, pośrednictwa finansowego i restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz usług szkoleniowych.

Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 – Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na FIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym) oraz modelu finansowania dewelopera mieszkaniowego.. Tworzył w banku systemy oceny ryzyka kredytowego klientów. Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym S.A. W latach 1990-1991 pracował jako analityk finansowy w sektorze prywatnym. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S.A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych z zakresu bankowości, finansowania nieruchomości, sprawozdawczości finansowej i na studiach dla deweloperów mieszkaniowych (UW, SGH). Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Autor poradników: Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi. (ODDK Gdańsk 2017) oraz Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw (ODDK Gdańsk 2017).

W Skarbiec TFI nadzoruje trzy fundusze nieruchomościowe o wartości aktywów 110 mln zł . W tych funduszach są mieszkania na wynajem, realizowany projekt w obszarze deweloperski mieszkaniowych oraz mieszkania na wynajem i lokale użytkowe.

Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. – Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA). W latach 2014-2017 członek Rady Nadzorczej Dekpol S.A (spółka notowana na GPW – branża deweloperska i budowlana).