Krzysztof Paliwoda

.

Od 30 lat wspieram przedsiębiorców i pracowników w obszarze rozwoju biznesowego i zarządzaniu sobą oraz karierą. Dzielę się ekspercką i praktyczną wiedzą z zakresu metodyki nauczania osób dorosłych oraz zarządzania personelem. Dostarczam klientom kluczowe i jakościowe treści dla rozwoju ich organizacji.

Specjalizuję się w obszarach związanych z budowaniem systemów HR, realizujących optymalną strategię personalną firmy, przy pomocy narzędzi zarządzania projektowego takich jak:
◾️ analiza zarządzania zasobami ludzkimi i kompetencji kadry kierowniczej
◾️ budowaniem systemów HR w firmie
◾️ rozwój trenerów w zakresie zarządzania wiedzą
◾️ budowanie przepływu informacji zarządczej i systemów motywacji pozafinansowej
◾️ zrównoważone zarządzanie zmianą w rozwoju osobistym i zawodowym

W PPM HR wykorzystuję zainteresowania badawcze dotyczące zastosowania wiedzy z psychologii społecznej, socjologii, zarządzania, ekonomii i statystyki. Współtworzę produkty dla firm, pomagające powiązać wszystkie obszary HR w związki przyczynowo – skutkowe z pomocą mierzalnych wskaźników, podanych w formie gotowego systemu HR.

O skuteczności moich działań świadczą wyniki moich klientów, współpracując z nimi jako:

◾️ trener / konsultanta – zrealizowałem ponad 2000 szkoleń, treningów i wykładów w 157 firmach i organizacjach m.in. PKO BP S.A, Polfa Rzeszów S.A, Bumar Łabędy S.A, Huta Stalowa Wola S.A, Dr Irena Eris S.A, PGE GiEK S.A, Zelmer S.A, Celfast S.A, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

◾️ superwizora – uczestniczyłem w superwizji i certyfikacji 117 trenerów. Udzieliłem również rekomendacji 45 trenerom i recenzowałem 163 projekty metodyczne, głównie w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL)

◾️ dydaktyka – stworzyłem metodyki analizy zasobów ludzkich (AZZL) w firmie z wykorzystaniem z analiz socjologicznych i zarządzania projektowego. Opracowałem metodologię i metodyki mierzenia własnych osiągnięć zawodowych i osobistych, opartą na Macierzy Rozwoju Personalnego (MRP)

◾️ popularyzatora wiedzy – brałem udział w konferencjach z zakresu zarządzania projektowego, zasobami ludzkimi oraz budowania systemów HR

◾️ innowatora – stworzyłem pierwszą w Polsce Szkoły Trenerów i Konsultantów, spółki Personel Marketing I, Pozytywne Procesy Motywacyjne HR Sp z o.o. oraz Stowarzyszenia Program Personel Marketing

◾️ coacha – realizuję sesje indywidualne oparte na analizie transakcyjnej, porozumieniu bez przemocy i terapii Gestalt

Moim celem przewodnim jest przekazanie profesjonalnej wiedzy adeptom HR i pomoc w rozwoju ich kompetencji na najwyższym poziomie.