Maciej Garwoliński

Trener

Specjalizuje się w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych z zakresu umiejętności psychospołecznych, metodyki sprzedaży oraz systemów  zarządzania. Posiada zdolność efektywnego rozpoznawania silnych i słabych stron pracowników oraz definiowania indywidualnych obszarów rozwoju. W pracy z klientami optymalizuje procesy komunikacji oraz wdraża opracowane standardy. Stosuje coachingowe podejście w pracy trenera. Korzysta z własnych doświadczeń menedżerskich i sprzedażowych. Podczas szkoleń potrafi szybko zbudować kontakt z grupą i ją zaktywizować. Oprócz szkoleń prowadzi również indywidualne sesje coachingowe głównie dla kadry menedżerskiej. Jako trener pracuje od 2011 roku realizując w tym czasie ponad 1000 dni szkoleniowych.


Kluczowe doświadczenia szkoleniowe i doradcze:
• Warsztaty umiejętności psychospołecznych
• Szkolenia z zakresu komunikacji bez przemocy
• Budowanie wizerunku i autoprezentacja
• Warsztaty kształtowania postaw asertywnych w biznesie
• Wykłady motywacyjne
• Rozwój kompetencji zawodowych sprzedawców i menedżerów
• Tworzenie programów MBO
• Certyfikacje sprzedawców i doradców w oparciu o innowacyjne modele komunikacji
• Opisy procesów sprzedaży w oparciu o cele i rezultaty
• Wypracowywanie Dobrych Praktyk zmniejszających „wysiłek klienta”
• Projekty rekrutacyjne
• Weryfikacja standardów pracy w korporacjach
• Audyty personalne
• Coaching sprzedawców i menedżerów
• Opracowywanie strategii i długoterminowych planów szkoleniowych dla firm


Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Pedagogicznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Collegium Civitas w Warszawie, gdzie ukończył studia na kierunku Trener Coach. Swoje zainteresowania rozwijał podczas wielu kursów, między innymi w Chiltern Consultancy International – Przywództwo i Coaching oraz Noble Manhattan Coaching – Coaching Fundamentals Certificate.