Magdalena Polończyk

Dyrektor Biura Windykacji - PKP S.A.

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania obszarem należności. Ścieżkę kariery rozpoczęła w polskim oddziale Grupy Coface, która od blisko 70 lat jako światowy lider na rynku ubezpieczeń należności, zapewnia przedsiębiorstwom ochronę przed ryzykiem braku płatności. W Coface odpowiedzialna za współpracę ze strategicznymi Klientami Spółki. Następnie związana z duńskim koncernem działającym w sektorze budowlanym Unicon A/S, gdzie z sukcesem wdrożyła model zarządzania należnościami i relacjami z Odbiorcami. Kolejne 6 lat współpracowała z międzynarodową firmą medyczną Baxter International Inc., gdzie odpowiedzialna była za nadzór nad procesem windykacji i kontrolą kredytową w Polsce i Krajach Bałtyckich. Od 2012 r. pracuje w PKP S.A. , która jest właścicielem większości dworców kolejowych w Polsce, do Spółki należy także ponad 22 tys. mieszkań i ponad 100 tys. działek nieruchomościowych. W PKP S.A. koordynuje pracę zespołów – Windykacja B2B, Windykacja B2C. Opracowała i nadzoruje wdrożenie oraz obsługę Programu Oddłużeniowego Klienta Mieszkaniowego. Projekt został zgłoszony jako dobra praktyka w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i otrzymał pozytywną weryfikację ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Drugim projektem, który okazał się sukcesem zarówno dla Spółki oraz Klienta był Pakietowy Program Ratalny. Obie inicjatywy spotkały się z dobrym przyjęciem przez Klientów a założenia do programów restrukturyzacyjnych zyskały uznanie wśród ekspertów.