Małgorzata Kamińska

Head of Customer Experience oraz Rzecznik Klienta Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Małgorzata Kamińska, Head of Customer Experience oraz Rzecznik Klienta Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Od dwóch lat w Banku BNP Paribas, obecnie na stanowisku Head of Customer Experience z równoczesną funkcją
Rzecznika Klienta Banku, wcześniej kilkanaście lat w Orange Polska. Od wielu lat zajmuje się zarówno szeroko pojętym
obszarem zarządzania doświadczeniami Klientów, jak i komunikacją wewnętrzną, systemami motywacyjnymi i
certyfikującymi oraz jakością obsługi. Wdrażała z sukcesem projekty satysfakcyjne oraz zapobiegające odejściom Klientów.
Ma doświadczenie zarówno w zarządzania jakością pracy call center, jak i serwisantów czy sprzedawców. Tworzy i wdraża
strategie rozwoju relacji z Klientami i zarządza badaniami w tym zakresie. Certyfikowany Project Manager, absolwent
Executive MBA oraz Akademii Psychologii Przywództwa.