Marcin Bryniarski

Szef Działu Prawnego i Compliance - Branża B2B

Marcin Bryniarski, Szef Działu Prawnego i Compliance – Branża B2B

Odpowiedzialny za kompleksową obsługę prawną wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w Polsce jak i w kilkunastu krajach Europy oraz w USA. Specjalizuje się w zagadnieniach dot. konkurencji, prawa konsumenckiego, reklamy, zarządzania własnością intelektualną oraz szeroko rozumianych systemów Compliance. Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance”