Mariola Ananiów

Trener

Specjalizuje się w rozwijaniu potencjału zespołów, liderów i pracowników w oparciu o metodologię i narzędzia Instytutu Gallupa. Wykorzystując wyniki badania Clifton StrengthsFinder® odkrywa przed swoimi Klientami ich unikatowy sposób myślenia i działania. Pomaga zespołom, analizując zachodzącą w nich dynamikę i pomagając im ułożyć współpracę z uwzględnieniem naturalnych predyspozycji każdej osoby.

Wspiera liderów, dostarczając im łatwo aplikowanych strategii do zarządzania swoimi zespołami.

Pracuje zarówno warsztatowo, jak i prowadząc indywidualne sesje coachingowe.

 

Obszary specjalizacji:

  • Poprawa jakości komunikacji w Zespole
  • Wzmocnienie efektywności w pracy indywidualnej i zespołowej
  • Rozwój umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych
  • Wsparcie procesu wprowadzania zmian i zarządzania zmianami w organizacji
  • Wyznaczanie celów i osiąganie sukcesów z wykorzystaniem wiedzy o naturalnym potencjale
  • Skuteczne radzenie sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 

Przykładowe organizacje, w których prowadziła sesje coachingowe / warsztaty:

Ministerstwo Środowiska, Bank Raiffeisen, Bank Paribas, Nielsen, Sodexo, Maspex, Dachser, Dom Volvo, Circle K, Hotel Mercure, Kross