Mariusz Borkowski

Konsultant Pharma Digital Media

Mariusz Borkowski, Konsultant Pharma Digital Media

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskał tytuł Lekarza Medycyny, a także absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył naukę z zakresu Marketingu oraz szeroko pojętej komunikacji Digital. Od 1997r. w branży farmaceutycznej. Swój warsztat zawodowy szlifował w takich firmach jak Bioton czy Sanofi, gdzie przechodząc przez różne szczeble kariery, poznawał największe tajniki marketingu farmaceutycznego. Zawsze odważny, kreatywny, nigdy nie cofa się przed największymi wyzwaniami. Od 2010r. związany z polska Grupą Adamed, gdzie początkowo rozwijał obszar Primery Care. Kiedy poczuł, że do sukcesu brakuje jeszcze jednego elementu, stworzył dział Digital, gdzie do dziś obejmuje stanowisko Business Unit Managera oraz szefa Działu Informacji Medycznej. Na koncie ma takie osiągnięcia jak: Pierwszy polski wykładowca na Kongresie EyeforPharma w Berlinie 2006. Ekspert w Parlamencie Europejskim 2016. Współtwórca innowacyjnego rozwiązania – pierwszej certyfikowanej Przychodni Telemedycznej.