Michał Zawadzki

.

W swojej pracy łączę doświadczenie szkoleniowe i coachingowe z rzetelną wiedzą z zakresu psychologii i neuronauki i jej praktycznymi zastosowaniami do kształtowania naszego świata społecznego i życia pełnią możliwości.

 • Posiadam bezpośrednie doświadczenie pracy w biznesie, w obszarach badań rynku i reklamy, sprzedaży i obsługi klienta.
 • Od 15 lat zajmuję się zawodowo edukacją dorosłych, projektując i dostarczając programy rozwojowe, szkolenia dla biznesu, oraz zarządzając projektami i operacjami rozwojowymi w organizacjach.
 • Szkolę trenerów.
 • Prowadzę również praktyczne zajęcia dla studentów, od 2002 współpracuję ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

 

Przykładowe, wybrane doświadczenia, w obszarze kompetencji związanym z projektem:

 

PROJEKTY ROZWOJOWE I KOMPETENCYJNE:

 • W ramach projektu obejmującego zasięgiem kilkuset dyrektorów i menedżerów wyższego szczebla (jedna z największych inst. finansowych) uczestniczyłem w przygotowaniu i realizacji projektu, mającego na celu wzmocnienie kompetencji liderskich
  i przywództwa w zmianie (tematyka: zarządzanie zmianą, efektywność biznesowa, motywowanie i przywództwo). Projekt spotkał się z bardzo wysoką oceną merytoryczną zarówno uczestników jak i zarządu;
 • W ramach projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach cyklu szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi klientów urzędów administracji rządowej zrealizowałem 224 godziny szkoleń, m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędów Skarbowych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Średnia ocena w kryterium kompetencji merytorycznych wyniosła 5,79 (w skali 1 – 6);

SPRZEDAŻ & PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA, OPARTA NA DŁUGOFALOWYCH RELACJACH:

 • Wdrażałem system rozwoju kompetencji, rozwijałem umiejętności sprzedażowe i profesjonalnej obsługi klienta, oraz stale wspierałem I zarządzałem grupą grupą 45 Przedstawicieli Handlowych, w regionie całej Centralnej i Wschodniej Polski
 • Zaplanowałem, przygotowałem i dostarczyłem setki godzin szkoleń i treningów, rozwijających umiejętności budowania relacji
  z klientami (m.in. zarządzanie emocjami, profilaktyka stresu i radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, samoskuteczność
  w działaniu, asertywność, etyczne wywieranie wpływu i współpraca wygrana wygrana), wysoko cenione za merytorykę, realne zmiany
  w zachowaniu i bezpośreni wpływ na efektywność

 

Pozostałe obszary specjalizacji:

 • Rozwijanie kompetencji przywódczych oraz umiejętności kluczowych dla efektywności zespołów i ich liderów;
 • Rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami i radzenia sobie ze stresem, równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym;
 • Zarządzanie zmianą, zarówno na organizacyjnym, jak i indywidualnym poziomie

 

Wykształcenie: Jestem absolwentem Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz studiów III stopnia Instytutu Psychologii PAN i SWPS. Ukończyłem kursy i specjalizacje trenerskie, oraz wiele godzin superwizji pracy trenerskiej (m.in. Ośrodek INTRA, Nowe Motywacje), kursy i szkolenia z mediacji i coachingu.

Współpracuję z organizacjami, będącymi liderami rynku branży finansowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, IT, centrami usług wspólnych (shared services).

 

Klienci cenią mnie za łatwość budowania atmosfery sprzyjającej uczeniu się i otwartości na zmiany, mocne osadzenie w realiach biznesowych a jednocześnie rzetelną wiedzę z obszaru psychologii i neuronauki i łatwość znajdowania jej bardzo użytecznych i praktycznych zastosowań w codziennym funkcjonowaniu ludzi i organizacji.