Mirosława Zachaś – Lewandowska

.

Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo – doradczej „Waluta Wiedzy”.

Obecnie współpracuję m.in. z firmami: PKF Consult, BODiE, Poznań Biznes Partner, ADN. Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, a także doradzam w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.
Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.

W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. W okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w 60 szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zdobyta dzięki nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniała się do pozytywnej oceny instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty.

Jako Członek Zarządu instytucji finansowej brałam czynny udział w kontrolach przeprowadzanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowywałam pełną dokumentację zarówno przed rozpoczęciem działań kontrolnych, jak i w ich trakcie. Zajmowałam się także dostosowaniem procesów i procedur obowiązujących w firmie do otrzymanych zaleceń pokontrolnych.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.