Patrycja Sałacińska-Kone

Radca Prawny - Allen & Overy

Patrycja Sałacińska-Kone, Radca Prawny – Allen & Overy
Radca prawny i konsultant w Dziale Prawa Ochrony Konkurencji i Prawa Unijnego w Allen & Overy. Absolwentka Programu LL.M. International Economic Law and Policy na Uniwersytecie w Barcelonie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Hiszpanskiego Stowarzyszenia Ochrony Konkurencji (Asociación Española para la Defensa de la Competencia) oraz Prezes Stowarzyszenia Polish Professionals in Madrid. Swoje doświadczenie w zakresie prawa konkurencji zdobywala w międzynarodowych kancelariach oraz Komisji Europejskiej. Doradza klientom we wszystkich fazach postępowań w zakresie koncentracji. Przygotowuje również analizy prawne z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużyć pozycji dominującej, naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, nieuczciwych praktyk rynkowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów przed UOKiK w postępowaniach wyjaśniających, antymonopolowych oraz koncentracyjnych. Bierze udział w postępowaniach odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK przed SOKiK.