Piotr Sabat

Dyrektor Działu Prawnego - FM Logistic

Prawnik i Ekonomista, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektor Działu Prawnego w FM Logistic, właściciel SCG Sabat Consulting Group. Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk , studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkołe Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwesytecie SWPS. Posiada ponad 14 – letnie doświadczenie prawne i biznesowe, które prócz obecnych aktywności zawodowych zdobywał w GEFCO Group, Wyższej Szkołe Zarządzania i Prawa w Warszawie, firmie szkoleniowej Gamma S.J oraz w kancelariach prawniczych.