Sebastian Pabian

Partner - Baker McKenzie

Sebastian Pabian, Partner – Baker McKenzie

Posiada doświadczenie w doradztwie obejmującym szeroki zakres spraw sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach z udziałem instytucji finansowych (w tym w sprawach karnych) i sporach regulacyjnych. Prowadzone przez niego sprawy obejmują w szczególności: roszczenia z tytułu ubezpieczeń dla władz spółek (D&O), ubezpieczeń ryzyk dotyczących przestęstw pracowników (BBB) i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu, spory związane z dużymi projektami infrastrukturalnymi, instrumentami finansowymi oraz przestępczością „białych kołnierzyków”, a także spory dotyczące ochrony dóbr osobistych. Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowań grupowych. Doradza także klientom w sprawach dochodzeń wewnętrznych i compliance.