Tomasz Grzesik

Kierownik Zespołu Obsługi Klientów Relationship Manager - Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej – kierunek Zarządzanie Płynnością Finansową.

Ekspert w obszarze Obsługi Klienta i finansowania wierzytelności. Z branżą faktoringową związany od 8 lat. Z Bibby Financial Services związany od 2017 roku, gdzie zarządza Zespołem Obsługi Klienta i jest odpowiedzialny za relacje z Klientami i proces finansowania wierzytelności.