Data: 12.06.2024 - 14.06.2024
3 dni
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Do kogo skierowane są warsztaty? Program

 • osób rozpoczynających pracę w roli trenera biznesu/trenera wewnętrznego
 • doświadczonych trenerów, którzy szukają ciekawych inspiracji i nowych narzędzie do pracy z ludźmi
 • osób pragnących nauczyć się sztuki wystąpień publicznych, prowadzenia wykładów i prezentacji
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Cele rozwojowe:

 • Poznanie nowych badań i trendów dotyczących kształcenia dorosłych.
 • Diagnoza kompetencji trenerskich uczestników szkolenia i wypracowanie przez nich indywidualnych planów rozwoju.

MODUŁ I:
Zasady skutecznego uczenia dorosłych

 • Nowe trendy w sposobie uczenia dorosłych
 • Przegląd najczęściej stosowanych schematów prowadzenia szkoleń pod kątem ich skuteczności
 • Zmiany w podejściu uczestników szkoleń do pracy trenerów
 • Nowe techniki komunikacji w sytuacji ciągle rosnących oczekiwań rynku

MODUŁ II
Matryca kompetencji trenerskich

 • Tworzenie matrycy weryfikującej poziom kompetencji, wiedzy oraz znajomości narzędzi trenerskich
 • Dowody na konieczność ciągłego samorozwoju
 • Sposoby radzenia sobie z sabotującymi przekonaniami
 • Mentalnie przygotowanie się do prowadzenia szkoleń /prezentacji
 • Techniki kontrolowania stresu i negatywnych emocji podczas wystąpień publicznych
9:00

Dzień II

Cele rozwojowe:

 • Poznanie profesjonalnych sposobów przygotowania się do przeprowadzenia szkolenia/prezentacji.
 • Przećwiczenie omawianych narzędzi i metod.

MODUŁ I:
Metody i narzędzia projektowania szkoleń

 • Nowatorskie sposoby badania potrzeb szkoleniowych
 • Uzgadnianie celów i określanie efektów
 • Klucz doboru technik szkoleniowych technik szkoleniowych
 • Tworzenie programu i materiałów szkoleniowych
 • Merytorycznie i techniczne przygotowanie prezentacji

MODUŁ II:
Profesjonalne przygotowanie do wystąpień publicznych

 • Najczęstsze błędy popełniane podczas wystąpień publicznych
 • Dekalog dobrego mówcy
 • Sposoby wywierania dobrego wrażenia
 • Praca nad mową ciała podczas wystąpień
 • Ćwiczenie dykcji, instrukcja samodzielnej pracy nad dykcją
9:00

Dzień III

Cele rozwojowe:

 • Ćwiczenie technik i narzędzi komunikacyjnych stosowanych podczas wystąpień publicznych.
 • Poznanie często spotykanych barier komunikacyjnych.
 • Nauczenie się skutecznego wykorzystywania informacji werbalnych i niewerbalnych jakie otrzymujemy od uczestników szkoleń.

MODUŁ I:
Przegląd technik i narzędzi komunikacyjnych stosowanych podczas szkoleń

 • Mechanizmy kontraktowania wzajemnych oczekiwań podczas szkolenia
 • Przyciągające rozpoczęcie wystąpienia – „hak uwagi”
 • Sposoby budowania relacji z odbiorcami, które ułatwiają proces komunikacji
 • Sztuka czystości przekazu – czyli jak ograniczyć „szum” komunikacyjny
 • Perswazyjny język komunikacji w teorii i w praktyce
 • Warunki efektownego, inspirującego i motywującego zakończenia
 • Sposoby angażowania/aktywizowania uczestników

MODUŁ II:
Bariery komunikacyjne podczas prezentacji

 • Bariery w procesie komunikacji wynikające z różnych typów osobowości
 • Meta programy i ich wpływ na formy przekazu
 • Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi
 • Stereotypy i przekonania vs. skuteczność przekazu
 • Praktyczne techniki poprawy efektywności komunikacji
 • Utrzymanie dobrych relacji ze słuchaczami w sytuacjach trudnych i konfliktowych
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, przerwy lunchowe.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 1000 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń