Data: 29.03.2022 - 30.03.2022
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Online
8/8 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Analiza biznesowa w praktyce projektowania produktu i usługi Program

Dla kogo?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli

• Jesteś menedżerem zarządzającym rozwojem strony, aplikacji lub usługi
• Zarządzasz zespołem pracującym nad nową stroną, aplikacją lub usługą
• Nie wiesz jak udoskonalić etap wydobywania, dokumentowani i zarządzania wymaganiami Twoich klientów.
• Zastanawiasz się które techniki i narzędzia mogą usprawnić proces analizy wymagań i projektowania rozwiązania.
• Chcesz wiedzieć jak wykorzystać analizę biznesową w projektach zwinnych Agile.
• Jesteś zainteresowany zdobyciem nowych kompetencji.

Cele szkolenia

• Przedstawienie i przećwiczenie podstawowych etapów związanych z procesem wydobywania, dokumentowania wymagań i projektowania rozwiązania
• Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i wprowadzenie w zagadnienia związane z Analizą biznesową
• Przygotowanie uczestników do pracy z zespołem projektowym, developerskim i klientami

Zalety

• Szkolenie prowadzone będzie w formie praktycznych warsztatów z niezbędną ilością pojęć i teorii
• Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka oraz doświadczonego trenera i wykładowcę który współpracował z wieloma zespołami z największych korporacji jak i software house’ów.
• W sposób ciekawy i przystępny omówione będą nawet najbardziej zawiłe zagadnienia związane z Analizą biznesową.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Wprowadzenie do Analizy biznesowej

1. Podstawowe pojęcia i definicje w Analizie biznesowej
2. Etapy procesu Analizy biznesowej w procesach Agile, Waterfall i mieszanych
3. Która metodyka projektowa będzie najlepsza?

Planowanie analizy biznesowej

4. Identyfikowanie interesariuszy i person użytkowników
5. Określanie źródeł wymagań
6. Planowanie komunikacji z interesariuszami

Analiza strategiczna

7. Techniki analizy strategicznej
8. Analiza luk (Gap analyzes)

Wydobywanie wymagań biznesowych

9. Identyfikowanie celu biznesowego, problemu, potrzeby klienta/użytkownika/organizacji
10. Typy wymagań
11. Metody wydobywania wymagań

• warsztaty wymagań z klientem/użytkownikami
• wywiady
• obserwacje
• ankiety
• analiza dokumentacji

Analiza i modelowanie procesów biznesowych

12. Podstawowe pojęcia w analizie procesów biznesowych
13. Analiza i doskonalenie procesów as-is to-be
14. Modelowanie procesów w notacji BPMN – podstawowe elementy notacji
15. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do modelowania i symulowania procesów biznesowych – z wykorzystaniem narzędzi online

9:00

Dzień 2

 

Modelowanie i dokumentowanie wymagań

16. Wykorzystanie diagramów notacji UML – z wykorzystaniem narzędzi online
17. Diagram przypadków użycia, aktywności, sekwencji, diagram klas

Dokumentowanie wymagań w projektach zwinnych – SCRUM

18. Wymagania jako historyjki użytkownika – User Stories vs Use Case
19. Opisywanie wymagań jako kryteria akceptacji

Zarządzanie wymaganiami

20. Tworzenie i zarządzanie wymaganiami w Backlog’u produktu
21. Metody priorytetyzowania wymagań
22. Metody wyceny i planowania pracy

Zapewnianie jakości i kontrola jakości wymagań i produktu

23. Przegląd i listy kontrolne w projektach klasycznych
24. Utrzymywanie jakości wymagań i wytwarzanego produktu w projektach zwinnych

Ocena i walidacja przyjętego rozwiązania

25. Techniki oceny – walidacji przyjętego rozwiązania

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń