Data: 24.08.2021 - 25.08.2021
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
8/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Analiza kontrahentów biznesowych Program Trener

Korzyści ze szkolenia
Analizy rynkowe wskazują, że najczęstszą przyczyną trudności finansowych firm i utraty płynności są zatory płatnicze i niewiarygodni kontrahenci. Klienci płacą, ale z opóźnieniem, albo unikają zapłaty. Warunki handlowe w coraz większym stopniu muszą uwzględniać obok kosztu pozyskania klienta również ryzyko współpracy z klientem. Ma to konsekwencje bilansowe i podatkowe. Podczas szkolenia pokażemy jak skutecznie wybierać, oceniać, monitorować i windykować klientów, ograniczając koszty i zwiększając bezpieczeństwo biznesu.

Cel szkolenia
Efektywne zarządzanie procesem windykacji z wykorzystaniem analitycznych narzędzi decyzyjnych

Forma szkolenia
Warsztat praktyczny, moderowany z arkuszem excel metodą: problem modelowanie – rozwiązanie. Dużo przykładów, know-how, case studies, dyskusji, rozwiązań wdrożeniowych.

Rozwiń

Program

I dzień

1. Pojęcie zarządzania ryzykiem w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawowe rodzaje ryzyka w praktyce przedsiębiorstw ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne w tym prawne ryzyko kredytowe i ryzyko płynności
2. Pojęcie ryzyka kredytowego kontrahentów w praktyce działania przedsiębiorstw. Przykłady problemów z kontrahentami. Pojęcie zatorów płatniczych
3. Pojęcie wiarygodności i rzetelności kontrahenta. Okoliczności i sposoby analizy
4. Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie. Etapy
5. Podstawowe dane i dokumenty do oceny kontrahenta
6. Rola zewnętrznych baz danych w procesie identyfikacji ryzyka kredytowego kontrahenta
7. Specyfika oceny różnych typów kontrahenta w zależności od ich formy prawnej
8. Techniki analizy sektorowej kontrahentów
9. Metody analizy sprawozdań finansowych kontrahentów. Analizy wskaźnikowe i dyskryminacyjne
10. Rola raportu biegłego rewidenta w ocenie kontrahenta
11. Raportowanie o ocenie kontrahenta

Dzień II

 1. Pojęcie limitu kredytowego kontrahenta. Sposoby zarządzania należnościami
 2. Sposoby formułowania umów w obrocie gospodarczym. Wybrane przykłady
 3. Zabezpieczenia prawne umów w obrocie gospodarczym. Klasyfikacja
 4. Księgowe i podatkowe skutki należności nieregularnych. Pojęcie odpisu aktualizacyjnego
 5. Ulga na złe długi w świetle orzecznictwa.
 6. Monitoring kontrahentów. Pojęcie miękkiej windykacji
 7. Wierzyciel w postępowaniach restrukturyzacyjnych kontrahenta
 8. Pojęcie twardej windykacji i jej przebieg
Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń