Data: 01.01.2021
1 dzień
Cena: 995,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 995,00 zł/netto

Analiza kontrahentów - szkolenie VIDEO Program Trener

Korzyści ze szkolenia


Analizy rynkowe wskazują, że najczęstszą przyczyną trudności finansowych firm i utraty płynności są zatory płatnicze i niewiarygodni kontrahenci. Klienci płacą, ale z opóźnieniem, albo unikają zapłaty. Warunki handlowe w coraz większym stopniu muszą uwzględniać obok kosztu pozyskania klienta również ryzyko współpracy z klientem. Ma to konsekwencje bilansowe i podatkowe. Podczas szkolenia pokażemy jak skutecznie wybierać, oceniać, monitorować i windykować klientów, ograniczając koszty i zwiększając bezpieczeństwo biznesu.


Szkolenie VIDEO


Forma edukacji idealna przy pełnym i dynamicznie zmieniającym się grafiku. Rozwiązanie te pozwala na sukcesywne podnoszenie wiedzy eksperckiej w dowolnym momencie dnia bez wychodzenia z domu oraz bez wymaganego stałego łącza internetowego.


Cel szkolenia


Efektywne zarządzanie procesem weryfikacji kontrahentów z wykorzystaniem dostępnych informacji oraz analizy narzędzi decyzyjnych


Forma szkolenia


Materiał video, zawierający szczegółową prezentację z opisem oraz praktyczne przykłady przedstawione za pomocą arkusza excel metodą: problem – modelowanie – rozwiązanie. Dużo przykładów, know-how, case studies, rozwiązań wdrożeniowych

Czas trwania

5 godzin 50 minut

Rozwiń

Program

Blok 1

Główne regulacje w zakresie analizy kontrahentów
Inwestycja w bezpieczeństwo transakcji
Proces analizy kontrahentów
Proces analizy kontrahenta i ryzyka na poszczególnych etapach
Ryzyko transakcyjne – praktyczne przykłądy
Karuzela podatkowa

Blok 2

Ocena kontrahenta w zależności od formy prawnej (JDG, sp. j, sp. k., s.a, sp. z o.o., s.c., s.p., sp.k.-a).
Rodzaje, ocena, wybór skutecznych zabezpieczeń należności
Kryterium doboru zabezpieczenia do klienta (w tym kryterium formy prawnej, wartości transakcji)

Blok 3

Podstawowe dane do oceny kontrahenta (KRS, RDN, NIP, REGON, US, ZUS, F-01, SF, Umowa spółki, powiązania pomiędzy podmiotami, w tym identyfikacja Członków Zarządu i Dyrektorów, identyfikacja rzeczywistego beneficjenta, biała lista podatników)
Ocena kontrahentów nadzorowanych przez KNF (gdzie weryfikować, jak sprawdzać status, jak oceniać ten typ podmiotów) – praktyczne modele

blok 4

Podstawowe dane do oceny kontrahenta (KRS, RDN, NIP, REGON, US, ZUS, F-01, SF, Umowa spółki, powiązania pomiędzy podmiotami, w tym identyfikacja Członków Zarządu i Dyrektorów, identyfikacja rzeczywistego beneficjenta, biała lista podatników)
Ocena kontrahenta w zależności od formy prawnej, tj. spółki Skarbu Państwa, banki, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy leasingowe podlegające nadzorowi KNF, spółki samorządu terytorialnego, Miasta, Gminy, Powiaty i jednostki im podległe, szkoły, Przedszkola, Instytucje rządowe i samorządowe, Spółdzielnie, Fundacje, Stowarzyszenia, Archidiecezje, Rady Rodziców – praktyczne modele.
Zarządzanie należnościami i elementy controllingu sprzedaży (umowy handlowe, limity/ryzyko kredytowe, skonta, rabaty, upusty, faktoring, split payment, zabezpieczenie a ubezpieczenie należności, wywiad gospodarczy) – przykłady rozwiązań
Ocena kontrahentów zagranicznych – praktyczne modele
Rodzaje, ocena, wybór skutecznych zabezpieczeń należności

Blok 5

Sprawozdanie finansowe (jednostkowe, skonsolidowane) jako podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie
Sporządzanie, czytanie, interpretacja (Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych) – case study
Rachunkowość należności (wycena początkowa i bilansowa, aktualizacja, korekty, różnice kursowe, odsetki zwłoki, sprzedaż wierzytelności, wybrane aspekty podatkowe PIT/CIT/VAT) /ujęcie bilansowe i podatkowe
Opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego – użyteczność w procesie windykacji
Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny kontrahentów – praktyczny model

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt materiałów dla jednej osoby w spotkaniu wynosi: 995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: nagranie video oraz prezentacje.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Brak wpłaty oznacza nieudostępnianie materiałów.
 • Osobą upoważnioną do korzystania z materiałów jest tylko i wyłącznie osoba podana w formularzu zgłoszeniowym. Przekazywanie, kopiowanie oraz redystrybucja przesłanych materiałów jest niedozwolona.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do pobrania materiałów nie może być inna osoba, z tej samej firmy ani spoza organizacji.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę udostępnień.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń