Data: 01.01.2021
Cena: 1995,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

BHP - Doradztwo Program Trener

Bezpieczeństwo, higiena pracy oraz przepisy zapobiegające wypadkowi i niwelujące ewentualne skutki incydentu w zakładzie pracy. Wszystkie te rzeczy odpowiadają nie tylko za bezpieczeństwo ale i płynność biznesu oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami. Zapewniamy obsługę oraz partnerską współpracę przy zapewnieniu bezpieczeństwa działalności swoich klientów.

Z badań wynika, że zakłady pracy w krajach Unii Europejskiej najczęściej w zakresie zewnętrznych usług BHP korzystają z pomocy: lekarzy medycyny pracy (68%), specjalistów ds. BHP (63%) i ekspertów ds. zapobiegania wypadkom (52%).

Zalety z korzystania z usług firmy zewnętrznej w zakresie bhp:

• zewnętrzny pracownik to brak zwolnień lekarskich, urlopów itp., zawsze jest zastępstwo i harmonogram prac dostosowany do klienta.
• zewnętrzny konsultant nie ma oporów z przedstawieniem Klientowi faktycznego stanu bhp w jego firmie oraz ma możliwość przedstawienia przykładów rynkowych.
• jednakowy, wysoki standard usług u Klientów potwierdzony certyfikatami,
• zaplecze merytoryczne, wieloletnie doświadczenie, zespół ekspertów,
• jednakowy standard szkoleń, programów i dokumentów,
• szybka reakcja na wypadki czy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru na warunkami pracy (PIP, PIS, PSP),
• stale weryfikowana wiedza merytoryczna,

Rozwiń

Program

Zakres działań

 • Audyt BHP

Analiza obecnej sytuacji pod kątem ewentualnych kontroli organów nadzoru oraz zarys działań prewencyjnych w przypadku wystąpienia niepożądanego incydentu.

 • Szkolenia

Podstawą zadbania o bezpieczeństwo pracowników jest szczegółowe zapoznanie ich z istniejącymi zagrożeniami, przepisami prawa oraz obowiązkami. W tym celu organizowane są  obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe. Ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska.

 

 • szkolenia wstępne – ogólne
 • szkolenie okresowe dla pracowników fizycznych i umysłowych
 • szkolenie dla pracodawców i osób kierujących
 • opracowywanie programów szkoleń bhp

 

 

 • Oszacowanie i opracowywanie ryzyka

Podczas tego procesu korzystamy z dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (skutków) występujących na stanowisku pracy zagrożeń oraz prawdopodobieństwa z jakim następstwa te (urazy, choroby) mogą wystąpić. Szacowanie zarówno ciężkości następstw jak i ciężkości ich wystąpienia określa na trzech poziomach: małym, średnim i dużym dla każdego występującego zagrożenia.

 • opracowywanie ryzyka zawodowego metodą Rice Score – wszystkich stanowisk pracy
 • ocena ryzyka zawodowego względem środków chemicznych
 • Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
 • Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia
 • Oszacowanie ryzyka
 • Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe
 • Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego

 

 • Procedury wewnętrzne

Usługa BHP nie kończy się na szkoleniu BHP. Opracowanie dokumentacji BHP jest przywołanie przez wiele przepisów prawnych np.: tworzenie instrukcji jest obowiązkiem  pracodawcy (Art. 237(4) § 2 Kodeksu pracy).

 • ustalanie i dobór odpowiednich procedur wewnętrznych
 • opracowywanie regulaminów wewnętrznych firmy
 • opracowywanie instrukcji wewnętrznych firmy

 

 • Dokumentacja wewnętrzna

 

 • prowadzenie dokumentacji bhp (tabela wypadków , chorób zawodowych, tabelaprzyznawania odzieży roboczej)
 • prowadzenie tabeli przyznawania odzieży roboczej

 

 • Usługa poszkoleniowa

Nawet najściślejsze procedury nie zapobiegną niepożądanym skutkom czynnika ludzkiego oraz niespodziewanej kontroli dlatego też współpraca nie kończy się na wypracowaniu podstaw ale zapewniamy również kompleksową obsługę podczas działań powypadkowych oraz w przypadku kontroli ze strony organów nadzoru

 • czynne uczestniczenie w zespole powypadkowym – sporządzanie protokołu powypadkowego ( zeznania poszkodowanego, świadków, kompletowanie całej dokumentacji)
 • pomoc podczas kontroli w zakładzie pracy
 • wypełnianie druków do ZUS i GUS , SANEPID
 • pełen nadzór bhp w firmie
Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

.

Rozwiń