Data: 05.07.2022 - 06.07.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program Trener

Dzisiejsze czasy są pełne zmian, wyzwań, niejasnych sytuacji, wymagają od każdego z nas gotowości do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w wyzwaniach i presji czasu.
Zespoły muszą sobie radzić w tych trudnych czasach i realizować zaplanowane cele oraz utrzymywać relacje na wysokim poziomie. Kluczowe jest w tym oparcie się na wartościach i zasadach obowiązujących w zespole i pomiędzy członkami zespołu.
Zespoły potrzebują silnego Lidera, który wspiera ich w każdej sytuacji, daje oparcie w sytuacjach niejasnych i złożonych, wyjaśnia to, co zawiłe i trudne w zrozumieniu.
Zespoły potrzebują siebie nawzajem, swoich pomysłów, wzajemnej współpracy i współdziałania.

Dla kogo jest ten warsztat?
• Liderów, Menedżerów, Projekt Menedżerów.

Korzyści dla uczestników:
• Poznanie właściwego sposobu przechodzenia przez zmiany w zespole,
• Angażowanie członków zespołu do wyzwań i inspirowanie do działania,
• Wzmacnianie budowania silnych relacji w zespole,
• Rozwijanie partnerskich relacji w zespole,
• Budzenie zespołu do samodzielności i odpowiedzialności,
• Realizacja celów dzięki wzmacnianiu wartości zespołu,
• Dbanie o dobrostan zespołu wpływający na skuteczne działanie.

Metodyka:
• Wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna,
• Prezentacje, obserwacje i informacja zwrotna.

Warsztaty prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie wiedzy z zagadnień poruszonych podczas warsztatów. Warsztat będzie składał się w 20% z teorii, a w 80% z ćwiczeń praktycznych.

Rozwiń

Program

1. Po co zmiana zespołowi i jak na nią reagować i odpowiadać?
• krzywa zmian,
• opór przed zmianą – czym jest, jak sobie z nim radzić,
• typy reakcji na zmianę,
• pracownicy w procesie zmian (matryca Heike Bruch),
• rozpoznawanie pracowników chętnych do zmian,

2. Wzbudzanie samodzielności i odpowiedzialności w zespole w oparciu o model K.Blancharda.
• rozwój dojrzałości w zespole,
• style sytuacyjnego zarządzania,
• jak i kiedy działać najbardziej skutecznie,
• czynniki zwiększające efektywność pracy zespołu.

3. Partnerska i empatyczna komunikacja w zespole.
• komunikacja empatyczna zmienia relacje,
• bariery komunikacyjne, emocjonalne, techniczne,
• wywieranie wpływu na innych,
• budowanie poczucia więzi i relacji,
• prowadzenie partnerskiego dialogu podczas spotkań zespołu.

4. Wartości i zasady pracy zespołu realizującego cele w oparciu o model Patricka Lencioniego.
• kluczowe wartości zespołu,
• zachowania pożądane i niepożądane w zespole,
• na czym budować zaufanie,
• zasady gwarantujące współpracę w zespole i pomiędzy zespołami.

5. Focus na dobre samopoczucie członków zespołu.
• jak działa stres – stresory, działania i zapobieganie,
• zarządzanie emocjami – rozpoznawanie, nazywanie i radzenie sobie z nimi,
• skuteczne strategie pracy z emocjami i stresem.

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń