Data: 24.09.2020 - 25.09.2020
2 dni
Cena: 1495,00zł/os.
Warszawa
brak wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

Cele szkolenia Program Trener

 • Zdobycie wiedzy w zakresie budowania kluczowych modeli opisu kompetencji
 • Rozwój umiejętności wyboru modelu kompetencji adekwatnego do potrzeb firmy
 • Poznanie i omówienie głównych etapów wdrożenia kompetencji w firmie
 • Wzrost wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania kompetencjami w firmie
 • Wzrost umiejętności w zakresie planowania i realizacji rozwoju w oparciu o kompetencje
Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

 

Program szkolenia

 

Dzień I (9:00 – 17:00)

 

W pierwszym dniu szkolenia skupimy się na istocie i rozumieniu kompetencji. Uczestnicy poznają metody budowania modeli kompetencyjnych. Poza tym, uczestnicy rozwiną umiejętności związane z definiowaniem kompetencji oraz budowaniem modeli kompetencyjnych dla stanowisk pracy.

 

 

Szczegółowy program dnia:

 

 1. Przywitanie i wstęp do szkolenia.

 

 1. Kompetencje – geneza, definicje i obecne zrozumienie.
 • Definicja kompetencji, a zadania, umiejętności, wiedza, postawy.
 • Cel i funkcja modeli kompetencyjnych.
 • Założenia systemu zarządzania przez kompetencje.
 • Elementy efektywnego modelu kompetencji.
 • Wdrożenie modelu kompetencji, a zarządzania zmianą.

 

 1. Modele kompetencyjne oraz ich zalety i wady:
 • Model otwarty,
 • Model addytywny (kumulatywny),
 • Model matrycowy.

 

 1. Definiowanie kompetencji – analiza funkcjonalna i behawioralna.

 

 1. Kompetencje organizacyjne, a kompetencje stanowiskowe.

 

 1. Definiowanie kompetencji dla wybranych stanowisk pracy – case study.
Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Dzień II (9:00 – 17:00)

 

W drugim dniu szkolenia koncentrujemy się na zagadnieniu zarządzania przedsiębiorstwem przez kompetencje. Omówimy, w których procesach HR zarządzanie kompetencjami jest najistotniejsze oraz jak takie zarządzanie wygląda w teorii i praktyce. Na warsztacie uczestnicy od razu wykorzystają zdobytą wiedzę i przygotują własny IPR, przećwiczą rozmowę kwalifikacyjną opartą na kompetencjach oraz rozmowę z pracownikiem.

 

 

Szczegółowy program dnia:

 

 1. Proces rekrutacji w oparciu o kompetencje:
 • definicja potrzeb rekrutacyjnych;
 • przygotowanie do rozmowy;
 • rozmowa kwalifikacyjna oparta o kompetencje (Competency Based Interview);
 • narzędzie AC/DC;
 • ocena kompetencji i wybór kandydata.

 

 1. Indywidualne Plany Rozwoju pracowników:
 • Struktura IPR
 • Rozwój kompetencji, a stanowisko pracy;
 • Wybór ścieżki rozwoju (Metoda 70-20-10, GROW, cykl Kolba).

 

 1. Roczny cykl oceny pracowniczej kompetencje versus wyniki pracy:
 • Struktura cyklu rocznego;
 • Ocena kompetencji i postępu (w tym narzędzie 360º);
 • Roczna ocena wyników pracy w 3 obszarach (dane liczbowe, dodatkowy wkład, postawa).

 

 1. Indywidualne rozmowy z pracownikami oparte na kompetencjach w tym feedback metodą SEED.

 

 1. Badanie potencjału pracownika i proces zarządzania talentami w tym „High Potentials” (HiPo).

 

 1. Nowe kompetencje pracownika (w tym kadry menadżerskiej) w nowej rzeczywistości – szanse i wyzwania.

 

 1. Zakończenie szkolenia oraz indywidualny plan akcji (30-60-90).

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także