Data: 04.02.2020 - 06.02.2020
3 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
0 wolnych miejc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

 1. Cele szkolenia:
  • Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów HR w służbie osiągania lepszych wyników.
  • Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla biznesu.
  • Ponadto, szkolenie ma zapoznać uczestników z metodami i technikami z zakresu budowy wizerunku partnera HR, zarządzania rozwojem pracowników, identyfikacji i analizy barier efektywności pracy, zwiększania biznesowej efektywności realizowanych działań w obszarze HR.
 2. Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:
  • Zdobycie wiedzy nt. zasad, zakresu i wyzwań pełnienia roli HRBP w nowoczesnej organizacji
  • Poznanie zasad efektywnej współpracy strategicznej i operacyjnej z biznesem.
  • Rozwinięcie umiejętności budowy efektywnej strategii HR dla wspomaganego obszaru biznesu.
  • Poznanie kluczowych kompetencji potrzebnych do wdrożenia i realizacji struktury HRBP w organizacji
  • Możliwość przećwiczenia i otrzymania informacji zwrotnej od trenera prowadzącego oraz uczestników
  • Poznanie zasad prawidłowego wdrażania i wspierania procesów zmian w organizacji oraz ich komunikowania.
  • Doświadczenie nowych zachowań związanych z pełnieniem roli partnera dla biznesu.
  • Zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności niezbędnych do realizacji kluczowych procesów ZZL w obszarze zarządzania wizerunkiem, działaniami szkoleniowo-rozwojowymi oraz efektywnością pracowników.
Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

Moduł I: Strategiczny model organizacji a zarządzanie efektywnością procesów HR.

 • Strategie i analiza biznesowa;
 • Planowanie strategiczne;
 • Wdrażanie strategii;
 • Biznesowa transformacja obszarów HR;
 • Najnowsze trendy w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR.

Moduł II: Determinanty funkcjonowania HR BP jako strategicznego partnera biznesu.

 • Trendy wpływające na rolę i zadania HR;
 • Nowoczesne struktury organizacyjne;
 • Umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej.

Moduł III: Role, funkcje, zadania HR BP.

 • Role HR BP – nowe i tradycyjne role HR;
 • Funkcje HR BP;
 • Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP;
 • Psychologiczny profil HR BP.
Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

Moduł IV: Wdrożenie koncepcji i budowanie pozycji HR BP.

 • Diagnoza poziomu gotowości organizacji do wdrożenia struktur HR BP;
  • Dojrzałość organizacji;
  • Kultura organizacyjna;
  • Kadra managerska;
 • Elementy budujące autorytet;
 • Budowanie własnej marki zawodowej.

Moduł V: Kluczowe obszary i wyzwania HR BP.

 • Najnowsze trendy i koncepcje HR;
 • Budowanie przywództwa i kształtowanie ról managerów w organizacji;
 • Pozyskiwanie najlepszych pracowników;
 • Performance Management (zarządzanie wynikami pracy);
 • Zarządzanie kompetencjami;
 • Zarządzanie talentami;
 • Szkolenia i rozwój;
 • Digitalizacja – najnowsze trendy i wyzwania dla HR.

Moduł VI: Zarządzanie wiekiem w organizacji.

 • Różnorodność jako przewaga konkurencyjna organizacji
 • Potencjał pracownika a wiek
 • Strategiczne zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

Moduł VII: Employer Branding – czyli jak budować markę pracodawcy.

 • Działania Employer Branding;
 • Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników;
 • Dobre praktyki.
Dzień III
09:00-17:00

Dzień trzeci

Moduł VIII: Zarządzanie zmianą w obszarze HR.

 • Podstawowe zasady zarządzania zmianą;
 • Opór przed zmianą;
 • Strategia komunikowanie zmian;
 • Promowanie projektów HR i budowanie zaangażowania managerów;
 • Wsparcie procesów zmian i rozwoju organizacji.

Moduł IX: Controling personalny.

 • Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej;
 • Efektywność funkcji HR i jej najważniejszych procesów a oczekiwania biznesu;
 • Współmierność kosztów do przychodów w HR a wyniki biznesowe;
 • Prowadzenie analiz i wyciąganie wniosków w obszarze HR.

Moduł X: Kompetencje HR BP.

 • Inteligencja emocjonalna oraz kompetencje społeczne;
 • Kompetencje biznesowe;
 • Kompetencje specjalistyczne w obszarze HR;
 • Kierunki rozwoju kariery HR BP i ocena kompetencji.
Rozwiń

Trener wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także