Data: 21.10.2024 - 22.10.2024
2 dni
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Kurs VBA w EXCEL - podstawowy Program

Warsztat omawia tematykę wykorzystania VBA w programie MS Excel. W praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza na temat budowy procedur oraz tworzenia własnych funkcji. Uczestnik zapozna się także z tworzeniem i wykorzystaniem formularzy oraz będzie miał możliwość zaprogramować różnego rodzaju zdarzenia (np. zdarzenia, które mają zachodzić automatycznie w momencie aktywacji arkusza). Wszystkie zagadnienia zostaną omówione oraz przećwiczone w zadaniach praktycznych zlecanych przez osobę prowadzącą. Wydarzenie jest dedykowane dla osób, które znają podstawy VBA w programie Excel i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz dla osób, które na co dzień pracują z VBA i chcą nauczyć się wydajnych metod programowania.


Adresaci

Osoby często używające Excela do analizy danych
Osoby chcące zautomatyzować swoją pracę w Excelu
Osoby, które chcą tworzyć własne funkcje
Osoby pracujące na dużych zestawach danych chcące tą pracę przyspieszyć

 

Czas trwania


2 dni


Cel szkolenia


Celem szkolenia jest przedstawienie i przećwiczenie w praktyce najważniejszych zagadnień związanych
z VBA. Uczestnicy poznają wszystkie etapy pracy z kodem języka VBA zarówno przy tworzeniu procedur,
jak i własnych funkcji.


Ćwiczenia


Wydarzenie zostało przygotowane pod ograniczoną liczbę osób, aby zapewnić warsztatowy charakter
pracy. Na uczestników czeka wiele ćwiczeń wspomagających łatwiejsze zapoznanie się z tematem.

Rozwiń

Program

9:00 - 16:00

Moduł I – rejestracja makr

• Procedura nagrywania makr
• Różne możliwości zapisywania makr
• Uruchamianie makr
• Tworzenie przycisku uruchamiającego makro
• Zapisywanie pliku z makrami
• Usuwanie makr
• Bezpieczeństwo makr

Moduł II – pierwsze kroki z VBA

• Uruchamianie edytora VBE
• Wygląd edytora VBE (paski narzędziowe, okna)
• Składnia języka VBA
• Komentarze
• Znaczenie kolorystyki kodu
• Podstawowa edycja zarejestrowanych makr

Moduł III – budowa własnych procedur

• Obiekty w VBA
• Metody i właściwości
• Obiekt Range i jego właściwości
• Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, Selection
• Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets, Sheets
• Komunikacja z użytkownikiem: MessageBox, InputBox
• Konstrukcja With

Moduł IV – podstawy deklaracji zmiennych

• Czym jest zmienna
• Cel wprowadzania zmiennych
• Rodzaje zmiennych

Moduł V – instrukcje warunkowe

• Instrukcja If
• Instrukcja Select Case
• Pętla For Each
• Pętla Do Until
• Pętla Do While

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń