Data: 15.01.2020 - 16.01.2020
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
25 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Jeszcze nie opadł kurz po wrześniowym Kongresie Contact Center, w ramach którego rozmawialiśmy o możliwościach, które daje wdrożenie „sztucznej inteligencji”, a już zbliża się styczeń i po raz kolejny będziemy mieli okazję wymienić się doświadczeniami na temat specyfiki pracy w tym środowisku.

Zapraszam na spotkanie CONTACT CENTER W ŚRODOWISKU FIRM FINANSOWYCH.

Stwierdziliśmy wspólnie po dogłębnej analizie obecności na naszym spotkaniu, że blisko 50% uczestników i prelegentów wywodzi się z firm finansowych. Co za tym idzie, uznaliśmy za konieczne zorganizowanie spotkania odrębnego dla branży, ale dostępnego dla wszystkich.

Dlaczego warto się na nim pojawić?

Branża finansowa według wszystkich dostępnych badań i statystyk inwestuje najwięcej pieniędzy w projekty własnych CC. Doskonale bowiem zdaje sobie sprawę, że operator CC jest pierwszym kontaktem z klientem i jego praca ma duży wpływ na późniejsze postrzeganie przez klienta samej organizacji.

Program spotkania został ułożony w oparciu o rozmowy z uczestnikami, którzy są ekspertami w temacie. Nasi Przyjaciele i byli Prelegenci wydali opinię, że to jeden z ciekawszych pomysłów na naszym rynku i chętnie sami się wybiorą, żeby wymienić się doświadczeniem ponownie w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze.

Do zobaczenia!

Rozwiń

Program

Środa, 15 stycznia

09:45

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

10:00

Czy jakość rozmów w windykacji telefonicznej to mit?

•Zmiana roli windykacji telefonicznej.
•Czym jest jakość w windykacji telefonicznej?
•Jak osiągnąć sukces?
•Grywalizacja w służbie jakości.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Just in time w kontakcie z pracownikiem.

•Wysoka jakość onbordingu – prosty język i dostosowanie do pokolenia X, Y i Z.
•Krótkie cykle realizacji zaplanowanych działań angażujących pracowników.
•Planowanie ścieżki rozwoju i dotrzymywanie terminów/ustaleń.
•Niewielkie ilości informacji przekazywanych jednorazowo…czyli w jaki sposób wpływamy na employee experience w Contact Center PZU

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Zarządzanie Doświadczeniami Klienta w Contact Center.

•Contact Center jako środowisko dwupłaszczyznowe.
•Od operacji do satysfakcji – jak to zmierzyć.
•Pracownik kluczem do sukcesu.

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Santander Bank Polska dba o pozytywne doświadczenia klientów i pracowników

 • Słuchanie głosu Klienta to już podstawa
 • Jak budować pozytywne doświadczenia klientów
 • Zaangażowany pracownik = zadowolony klienta

15:30

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania

• Transfer z hotelu do restauracji.

16:15

Przyjęcie integracyjne

Czwartek, 16 stycznia

09:45

Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

10:00

Zewnętrzne Contact Center jako źródło sprzedaży i posprzedażowej obsługi Klientów firmy ubezpieczeniowej.

•Rola zewnętrznego Contact Center w procesie pozyskiwania i obsługi Klientów MetLife.
•Współpraca z zewnętrznym Contact Center przy zachowaniu wysokiej efektywności i jakości obsługi Klientów.
•Case study: Zewnętrzne Contact Center a procesy retencyjne MetLife

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Zapomnij o rutynie - aplikuj do Alior Banku!” – czyli jak pozyskujemy Talenty w Alior Banku?

•Candidate Experience w procesie rekrutacji.
•Ukierunkowanie na marketing rekrutacyjny.
•Welcome Day na dobry start.
•Leć po znajomego!

12:15

Przerwa na lunch

13:15

Zachwycać… Gdziekolwiek. - czyli jak wykorzystać monitorowanie jakości do budowania pozytywnych doświadczeń klientów w Contact Center.

•Pomiary, które pozwalają na zbieranie głosu klientów (IVR, NPS, MS, badanie satysfakcji).
•Jak sprawdzić to, czego nie powie nam klient? – standardy, których szukają w obsłudze audytorzy.
•Twoja opinia jest dla nas ważna – czyli jak szukaliśmy sposobów na zbieranie feedbacku od klientów.
•Od potrzeby do zastosowania – jak wykorzystaliśmy naszą aplikację do ułatwienia klientowi zostawienia opinii.
•W jaki sposób dziękujemy klientom, by czuli się przez nas indywidualnie traktowani.

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Pozyskiwanie leadów w CC w zmieniającym się środowisku

•Wysokiej rotacji pracowników CC.
•Możliwości eliminacji powtarzalnych procesów.
•Automatyzacji i wykorzystania robotów

15:30

Planowane zakończenie spotkania

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także