Data: 21.11.2019
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
6 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

W dobie globalnej konkurencji, szybkiego tempa wprowadzania nowych technologii i produktów oraz ciągłych przemian zachodzących na rynku pracy, gwarantem sukcesu każdej organizacji jest automatyzacja procesów.

Działy HR, działające w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, muszą wykazywać się co raz większą kreatywnością, w pozyskiwaniu i utrzymywaniu ludzi zdolnych i kompetentnych w swojej branży.

Kiedy przygotowaliśmy ostatnią edycję spotkania dla HR, w kuluarach sporo rozmawiało się o postępującej cyfryzacji tego działu i firm w ogóle. Programiści i specjaliści do spraw IT stanowią co raz większy procentowy udział wśród pracowników.

Nie więcej jak pół roku temu ruszyliśmy ze sprzedażą kursu „Digitalizacja HR”, który był odpowiedzią na potrzeby rynku. Temat modny i wciąż aktualny. Dużo firm zaczęło automatyzację procesów HR-owych dużo wcześniej, więc mieliśmy okazję porozmawiać z kompetentnymi przedstawicielami działów z pogranicza HR i IT.

Tak doszliśmy do konkluzji, że warto omówić te tematy w większym gronie.

Zapraszamy Państwa na spotkanie, które dotyczy DIGITALIZACJI DZIAŁU HR.

Warto na nim być, bowiem automatyzacja, digitalizacja, czy cyfryzacja procesów w ramach działania departamentu HR pozwala oszczędzać czas i zwiększać wydajność w skali całej organizacji. Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,
Jarosław Senator, Product Manager

Rozwiń

Program

Czwartek, 21 listopada

09:45

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

10:00

Digitalizacja procesów HR w praktyce – jak efektywnie zmieniać procesy w organizacji dzięki łączeniu funkcji IT i HR

•Rola Digital HR w organizacji
•Optymalizacje procesów HR na przykładzie Santander Bank Polska
•Ludzie kontra technologia – jak pogodzić dwa światy
•Metody efektywnej współpracy pomiędzy HR a IT

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Portal samoobsługowy e-HR dla pracowników PGE EC

•Funkcjonalności portalu
-Panel pracownika i menedżera
-Planowanie urlopów
-Ocena okresowa
-Premia MBO
-Premia kwartalna
-Moduł szkoleniowy
-Dokumenty pracownicze
•Korzyści z wdrożenia portalu
•Narzędzie szyte na miarę czy gotowy produkt? Zalety i wady

12:15

Lunch

13:15

Narzędzie do budżetowania

•Opis systemu Tagetik
•Realizacja procesu prognozowania w Tagetiku
•Problemy, obszary do rozwoju oraz dostosowania
•Korzyści z wprowadzenia nowego narzędzia

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Digitalizacja onboardingu

•Czym jest i jakie możliwości oferuje narzędzie Enboarder
•Jak budować doświadczenia nowo zatrudnionych pracowników (employees’ experience) przy wykorzystaniu narzędzia Enboarder
•Enboarder z perspektywy różnych grup jego użytkowników (przykładowy onbaording workflow)

15:30

Planowane zakończenie I-szego dnia spotkania.

– Transfer z hotelu do restauracji.

16:30

Przyjęcie integracyjne.

Piątek, 22 listopada

09:45

Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe

10:00

Jak usprawnić pracę działu HR za pomocą bota, nie tylko w rekrutacji

•Charakterystyka Grupy Żywiec i Serwisu HR
•Model obsługi HR •Geneza powstania bota
•Zarys narzędzia, wybór dostawcy, testy
•Go live z ŻyWiedz – intrabotem
•Podsumowanie pierwszych miesięcy po wprowadzeniu bota

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Digitalizacja procesów HR

• Administracja kadrowo-płacowa
• Rekrutacja
• Szkolenia i rozwój
• Ocena pracownicza i kompetencje
• Połączenie wskaźników HR z biznesowymi

12:15

Przerwa na Lunch

13:15

Digitalizacja procesów oparta o cykl życia pracownika mBanku

•Rekrutacja vs chatbot
•Zatrudnienie poprzez E-wniosek
•Przyjazny onbaording
•One Site dla pracownika i menadżera
•Wirtualna szafa
•Wybrane przykłady digitalizacji procesów kadrowych

14:15

Przerwa na kawę

14:30

Pierwsze kroki w digitalizacji procesu rekrutacji – jak wykorzystac najnowsze narzedzia aby usprawnic proces i candidate experience

•Video zaproszenia na spotkania z kandydatami
•Uzycie chat botów w rekrutacji
•Uzycie narzędzi usprawniających zarządzanie procesami rekrutacyjnymi
•Jak zmierzyć efektywność dzialań?

15:30

Planowane zakończenie spotkania

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także