Data: 07.06.2023
1 dzień
Cena: 1495,00zł/os.
Warszawa
0/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1495,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Kompleksowy warsztat online dotyczący prawnych aspektów umów w branży IT.

Skierowany do praktyków zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie zamawiającego jak i wykonawcy. Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych, menadżerowie wyższego i średniego szczebla, dyrektorzy działów IT.

Warsztat wyposaży Cię w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do poruszania się w złożonym świecie kontraktowania IT. Poprzez prezentacje prowadzone przez ekspertów, studia przypadków i interaktywne dyskusje, zdobędziesz głębokie zrozumienie kluczowych obszarów ryzyka, powszechnych błędów i najlepszych praktyk dla tworzenia i negocjowania umów IT.

Po warsztacie będziesz mógł z pewnością:

 • Zidentyfikować potencjalne niebezpieczeństwa,
 • Negocjować lepsze warunki umowy,
 • Minimalizować ryzyko prawne w swoich projektach IT
Rozwiń

Program

9:00 Wprowadzenie.
• Krótka charakterystyka projektów IT, ról projektowych i metodyka ich prowadzenia
• Przyczyny niepowodzeń projektów IT oraz przyczyny sporów dotyczących kontraktów IT
• Problemy i wyzwania w kontekście kontraktów IT – chmura, AI, kwestie regulacyjne

Przerwa kawowa

10:45 Umowy wdrożeniowe
• Jaki jest charakter prawny umowy wdrożeniowej i jakie są tego konsekwencje z perspektywy wykonawcy i zamawiającego?
• Jakie są obowiązki stron umowy wdrożeniowej?
• Gdzie najczęściej pojawiają się błędy w umowach wdrożeniowych oraz o jakich postanowieniach warto pamiętać?
• Odbiory, odpowiedzialność stron oraz kary umowne – dobre praktyki i standardy rynkowe
• Zakończenie projektu – co warto zapisać w umowie?

Przerwa lunchowa

13:15 Umowy na utrzymanie i rozwój systemów IT
• Jaki jest charakter umowy na utrzymanie lub rozwój systemów IT?
• Co powinna zawierać “dobra” umowa?
• SLA – co warto zdefiniować i jak zabezpieczyć prawidłowe jego wykonanie?
• Odpowiedzialność stron – dobre praktyki i standardy rynkowe
• Najczęstsze błędy i “luki” kontraktów na utrzymanie i rozwój systemów IT

Przerwa kawowa

15:00 Umowy licencyjne i kwestie open source
• Własność intelektualna w projektach IT – podstawowe zagadnienia
• Typy i rodzaje umów licencyjnych oraz standardy rynkowe w tym zakresie
• Kwestie open source – o czym warto pamiętać w kontekście umów wdrożeniowych?

16:00 Podsumowanie
• Podsumowanie warsztatów
• Sesja Q&A

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń