Data: 12.12.2019 - 13.12.2019
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
7 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Z punktu widzenia organizacji, oddanie dostawcy możliwie dużego obszaru pobocznej działalności firmy jest narzędziem do realizacji celu własnego.

Dzięki koncentracji na własnym core’owym biznesie firma skupia się na realizacji założonych celów w zakresie m.in. wzrostu marży, zwiększenia udziałów w rynku czy rozwoju w konkretnej dziedzinie. Rzecz jasna dostawca powinien być niezawodny, co oznacza, że klient musi mieć gwarancję, że może polegać na dostawcy w szerokim rozumieniu tego słowa. Zlecając na zewnątrz kolejne obszary swojego biznesu, firma jest zmuszona obdarzyć dostawcę ogromnym zaufaniem.

Wszelkie te kwestie rodzą wiele pytań, na które postaramy się wspólnie odpowiedzieć i wypracować nowe modele w gronie osób na co dzień podejmujących takie decyzje.

Serdecznie zapraszam do udziału

Sebastian Piątkowski
Project Manager

Rozwiń

Program

Czwartek, 12 grudnia

08:30

Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

09:00

Współpraca z dostawcą monopolistą i jako monopolista odbiorca

•Zrywanie łańcuchów – lub pytanie – czy trzeba je sobie zakładać samemu?
•Trudna droga do wolności – czyli pozyskanie drugiego źródła dostaw, ale nie utrata pierwszego.
•Jedyny żywiciel rodziny – co robić, gdy jesteśmy jedynym/najważniejszym odbiorcą.
•Wyzwania roli ambasadora – czyli mediacje w biegu

10:00

Przerwa na kawę

10:15

Współpraca z dostawcą w oparciu o Agile (SCRUM)

•Jak zrezygnowaliśmy z FixPrice co jest/było standardem na rynku.
•Kontrola, nadzór oraz rozliczanie dostawcy w tym modelu.
•Aspekty prawne oraz wyzwania jakie stoją przed prawnikami w konstruowaniu umów wdrożeniowych w modelu Agile (SCRUM).
•Jakie problemy i wyzwania na poszczególnych etapach projektu generuje nowy model współpracy.
•Doświadczenia z ostatniego wdrożenia.

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Trudne rozmowy z Partnerami zewnętrznymi - naprawianie relacji, które były nie do naprawienia

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Firma zewnętrzna - dostawca … czy partner biznesowy …?

•Najczęstsze typy współpracy (outsourcing prostych czynności, projekty, zakup gotowych rozwiązań, import wiedzy technologicznej, inne np. fuzja, spin-off).
•Koncentracja na umowie czy na dostarczaniu wartości w świecie Agile…
•Jak nie utknąć w wielomiesięcznych RFP oraz negocjacjach i sprawnie przejść proces zakupowy.
•Współpraca w świecie ekosystemów i nowych technologii

14:30

Przerwa na kawę

14:45

Obniżenie kosztów przy współpracy z partnerem zewnętrznym

•Inne podejście do tematu doboru partnera:
– co mogę zmienić
– co można robić inaczej
– co można zaprzestać.
•Tradycyjne vs nietradycyjne podejście do kosztów:
– jakie koszty są konieczne
– czy są jakiekolwiek konieczne.
•Mapa ryzyka – znaczenie dla kosztów
•Przykład współpracy z kancelariami prawnymi jako punkt wyjścia do inspiracji dla innych.

15:45

Zakończenie I dnia konferencji

•Transfer z hotelu do restauracji

16:15

Przyjęcie integracyjne

Piątek, 13 grudnia

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Przyszłość działu zakupów w obliczu powszechnej automatyzacji procesów

•Jaką rolę dział zakupów powinien pełnić w przyszłości, czyli jak uzasadnić wartość dodaną i nie dać się zastąpić maszynom.
•Zakupy wczoraj, dziś i jutro (czyli procurement vs purchasing).
•Organizacja procesu zakupów w firmie i zaangażowanie nowoczesnych technologii (zamówienie, kontrakty systemowe, skład konsygnacyjny, Vendor stock management, platformy zakupowe = katalogi, przetargi internetowe, EDI); wady i zalety, kiedy stosować.
•Rola firmy zewnętrznej (kiedy dostawca, a kiedy partner biznesowy)

10:00

Przerwa na kawę

10:15

Ale po co nam SSC? – czyli sens tworzenia SSC, outsourcingu i obniżeniu kosztów

•Początki SSC.
•Cel tworzenia SSC.
•Jakie kroki należy podjąć by uruchomić efektywnie SSC.
•Błędy przy tworzeniu SSC.
•Przepisy czy tanie SSC.
•Czy SSC może być tanie?
•Outsourcing czy SSC.

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Jak zmaksymalizować współpracę z dostawcą – case study

•Co musi wydarzyć się w firmie zanim przejdziemy do włączenia dostawcy w nasze procesy.
•Jak najpierw zburzyć, a później uporządkować współpracę z dostawcami.
•Jakie są metody włączania dostawców w działania na produkcji: gdzie szukać wartości dodanej.
•Agile w projektach capexowych.

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Współpraca z dostawcami usług vs. wpływ na poziom Customer Experience

•Czy oddanie partnerowi zewnętrznemu części naszej pobocznej działalności ma wpływ na odczucia klienta co do naszej marki. Jeśli tak to jakie.
•Jakie ryzyka związane z relacją z klientem niesie ze sobą zlecenie firmie zewnętrznej części swoich.
•Jak wybierać te firmy i czy przyjmować tylko jedne kryteria

14:30

Przerwa na kawę

14:45

Współpraca z dostawcą zagranicznym a wymogi NCBIR

•Wymogi NCBiR a oczekiwania rynku.
•Zagrożenia wynikające z korzystania z dotacji na budowę relacji z dostawcą.
•Budowanie relacji z potencjalnymi wykonawcami.

15:45

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także