Data: 17.10.2019
Cena: 2995,00zł/os.
Warszawa
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2995,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Związki zawodowe urastają często do rozmiaru głównego problemu pracodawcy. Budowanie relacji i długotrwałej współpracy opartej na partnerstwie w przypadku wspólnot międzyludzkich jest rzeczą trudną. Szczególnie, że nasza cywilizacja wzmacnia indywidualizm, co za tym idzie; ile osób tyle opinii – dojście do porozumienia zajmuje dużo czasu.

Słuszność obopólnych relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również zaplanowania spójnej i klarownej strategii współpracy.

Brak właściwej komunikacji owocuje niezadowoleniem strony publicznej. A ta, wbrew pozorom może „zadbać” o swoich reprezentantów kosztem firmy.

Wczesne rozpoznanie problemów i punktów zapalnych między pracodawcą, a zbiorowością pracowników to jedna ze składowych relacji. W obliczu zmian, które weszły w życie 1-go stycznia tego roku należy się zastanowić nad zmianą podejścia do spraw pracowniczych i reprezentujących je Związków Zawodowych.

Zapraszamy na spotkanie, na którym omówimy:

 • Francuski model postępowania, oparty na pełnej współpracy ze związkami,
 • Rewolucyjne zmiany w Ustawie o Związkach Zawodowych 2019
 • Zarządzanie przez cele i nagrody roczne przy udziale Związków Zawodowych
 • Komunikację i relacyjność z przykładami strategicznego postępowania ze stroną społeczną (case study)
 • Kwestie mediacji w przypadkach spornych i rolę mediatora,

Jesteśmy głęboko przekonani, że bogaty program tego spotkania pozwoli Państwu poszerzyć swoje horyzonty odnośnie negocjacji i budowania długotrwałej relacji ze związkowcami.

Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,
Jarosław Senator, Product Manager

Rozwiń

Program

Czwartek, 17 października

09:00:00

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów

9:15:00

Co zrobić, aby związki zawodowe rozumiały biznes, a biznes rozumiał związki zawodowe?

•Francuskie podejście do związków zawodowych w grupie Danone; czy to się sprawdza w polskich realiach
•Ewolucja relacji ze związkami zawodowymi w Danone w Polsce, od antagonizmu do partnerstwa
•Jak sprawić, że związki zawodowe staną się faktycznie partnerem w biznesie; case Danone Polska przedstawiany na międzynarodowej konferencji Danone ze związkami zawodowymi jako modelowy przykład
•Wyzwania, które niesie ze sobą wprowadzenie relacji ze związkami na poziom partnerstwa

10:15:00

Przerwa na kawę

10:30:00

Relacje pracowawcy ze organizacjami Związkowymi - zagadnienia praktyczne

I. Funkcjonowanie związków zawodowych – aspekt prawny
•rewolucyjne zmiany Ustawy o związkach zawodowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku
•udział związków zawodowych w działalności firmy – prawa i obowiązki
•rola i kompetencje organizacji związkowych
•uprawnienia i ochrona prawna działaczy związkowych
•obowiązki organizacji związkowych względem pracodawcy i skutki ich niedopełnienia
•zakres informacji przekazywanych związkom zawodowym
II. Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi:
•zasady dialogu społecznego – praktyka czyni mistrza
•rola działów personalnych we współpracy ze związkami zawodowymi
•partnerzy społeczni czy odwieczni rywale
•reprezentowanie pracowników w sprawach indywidualnych i zbiorowych
•konsultacje, negocjacje, uzgodnienia – co każdy pracodawca wiedzieć powinien

11:30:00

Przerwa na kawę

11:45:00

Dialog ze związkami zawodowymi. Kiedy informować, konsultować lub uzgadniać

•Jak kształtować strategię komunikacji ze związkiem zawodowym w krótkim i długim terminie?
•Kiedy można odmówić związkowi zawodowemu przekazania informacji i na jakiej podstawie?
•Czy i dlaczego można lub należy szkolić członków związku zawodowego?

12:45:00

Przerwa na Lunch

13:45:00

„Drugie życie firmy” – luka w zarządzaniu wykorzystywana przez związki zawodowe

•Ambicje i motywacje liderów związkowych
•Związkowcy nie są monolitem – przykłady z RUCH SA, Krośnieńskie Huty Szkła SA, PLL LOT, PGE SA
•Socjotechniki stosowane przez działaczy związków zawodowych i Pracodawców we wzajemnych relacjach
•Polityczne zaangażowanie działaczy związków zawodowych – barierą we wzajemnych relacjach

14:45:00

Przerwa na kawę

15:00:00

„Dobra współpraca popłaca”. Współpraca ze związkami zawodowymi – Uniqua case study.

•Wielkie zmiany organizacji – główni aktorzy
•Po co nam relacje ze związkami zawodowymi?
•Jak zadbać o interesy wszystkich stron
•Komunikacja jako ważny element procesu zmian

16:00:00

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także