Data: 21.10.2020
1 dzień
Cena: 2995,00zł/os.
Warszawa
16 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2995,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Związki Zawodowe urastają często do rozmiaru głównego problemu pracodawcy, kiedy w grę wchodzą zmiany w firmie. Restrukturyzacja, redukcja etatów, także zwolnienia grupowe to obecnie problemy wielu organizacji. Budowanie relacji i długotrwałej współpracy opartej na partnerstwie w przypadku wspólnot międzyludzkich jest rzeczą trudną – dojście do porozumienia zajmuje dużo czasu. Pandemia COVID-19 zaskoczyła nas wszystkich, stąd tzw. cięcia kosztów odbywały się często wg nieustalonych wcześniej procedur.

Chcemy pokazać kilka case studies, które pomogą odpowiedzieć jak uniknąć lub jak przeprowadzić zmiany finansowe w firmie na dużą skalę, kiedy zachodzi sytuacja podobna obecnej.

Zapraszamy na spotkanie, na którym omówimy:

 • Jak przygotować się i przeprowadzić proces Zwolnień Grupowych / Negocjacje z ZOZ.
 • Jak nie dopuścić do zwolnień grupowych pracowników?
 • Związki zawodowe w projekcie reorganizacyjnym – partner czy antagonista?
 • Kultura organizacyjna a relacje ze stroną społeczną.
 • Instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w firmie.

Jesteśmy głęboko przekonani, że bogaty program tego spotkania pozwoli Państwu poszerzyć swoje horyzonty odnośnie negocjacji i budowania długotrwałej relacji ze związkowcami w warunkach ekstremalnych.

 

Serdecznie zapraszam,

Jarosław Senator

Project  Manager

Rozwiń

Program

ŚRODA, 21 PAŹDZIERNIKA

9:00

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów.

9:15

Jak przygotować się i przeprowadzić proces Zwolnień Grupowych / Negocjacje z ZOZ.

•Na co musimy zwrócić uwagę przygotowując się do procesu Zwolnień Grupowych.
•Przygotowanie niezbędnych informacji i danych do Zawiadomienia dla ZOZ odnośnie rozpoczęcie procesu ZG.
•Ustalenie strategii Negocjacji.
•Jakie są korzyści z zawarcia Porozumienia z ZOZ vs Regulamin Zwolnień Grupowych.

10:00

Przerwa na kawę

10:15

Jak nie dopuścić do zwolnień grupowych pracowników?

•Czy zwolnienia grupowe to jedyne rozwiązanie w sytuacji problemów ekonomicznych Pracodawcy?
•Prawne możliwości ograniczenia kosztów pracowniczych.
•Współpraca z przedstawicielami pracowników.
•Wskaźniki sukcesu


11:00

Przerwa na kawę

11:15

Związki zawodowe w projekcie reorganizacyjnym – partner czy antagonista?

•Francuskie podejście do związków zawodowych w grupie Danone a projekty reorganizacyjne w polskich realiach, na przykładzie zamknięcia fabryki Danone w Warszawie.
•Jak przygotować się do negocjacji z partnerem społecznym przed dużym projektem reorganizacyjnym.
•Dynamika negocjacji a aktywne zaangażowanie związków zawodowych w proces reorganizacji.
•Jak wyważyć pakiety reorganizacyjne – czy należy dać rybę, czy wędkę.
•Kluczowe wnioski po przeprowadzonym projekcie.

12:00

Przerwa na lunch

13:00

Kultura organizacyjna a relacje ze stroną społeczną.

•Kiedy powstają Związki Zawodowe?
•Jak menedżerowie postrzegają Związki Zawodowe.
•Kluczowa rola kultury organizacyjnej i zarządzania przez wartości.
•Zmiana kultury organizacyjnej i jej wpływ na współpracę ze stroną społeczną.
•Od „stron” w dyskusji do „partnerów” w dialogu – czy możliwa jest zmiana klasycznych ról? Case study Sempertrans Bełchatów sp. z o.o

13:45

Przerwa na kawę

14:00

Trudności oraz szanse w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami i stroną związkową wynikające z zawarcia porozumienia w trybie art. 15g ust. 11 Tarczy Antykryzysowej, w przedmiocie obniżenia wymiaru czasu oraz zawieszenia stosowania postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.14:45

Przerwa na kawę.

15:00

Instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w firmie.

•Restrukturyzacja – paradygmat współczesnego zarządzania.
•Prawo pracy a restrukturyzacja zatrudnienia.
•Rozwiązania praktyczne.

16:00

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek.

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także