Data: 13.06.2024 - 14.06.2024
2 dni
Online
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

Korzyści dla uczestników:

 •  Poznanie współczesnego rynku pracy i oczekiwań kandydatów
 • Proces rekrutacji i selekcji
 • Polityka personalna firmy i znaczenie profilu kandydata
 • Employer Branding i Candidate Experience
 • Aspekty prawno-etyczne w rekrutacji i selekcji
 • Metody selekcji i narzędzia
 • Skuteczna rozmowa rekrutacyjna
 • Diagnozowanie kompetencji kandydata
 • Unikanie błędów w procesie rekrutacji
 • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu
 • Podsumowanie i praktyczne implikacje

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy nabędą kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą im efektywnie i skutecznie przeprowadzać procesy rekrutacji i selekcji pracowników w swoich organizacjach. Będą również bardziej świadomi aspektów prawnych i etycznych związanych z rekrutacją, co przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy.

Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

1. Rekrutacja i selekcja we współczesnych organizacjach
(liczby, dane, fakty na temat rynku pracy i oczekiwań kandydatów)

2. Przebieg i organizacja procesu rekrutacji i selekcji

 • Profil kandydata a polityka personalna firmy
 • Opis stanowiska pracy – inspiracje i przykłady
 • Przykładowe wskaźniki controllingu personalnego dla procesu rekrutacji i selekcji
 • Znaczenie employer brandingu i candidat experience
 • Rola menedżera
 • Prawno-etyczne aspekty procesu rekrutacji i selekcji

3. Profil rekrutacyjny kandydata

 • Przygotowanie profilu kluczowych i pożądanych elementów profilu

4. Selekcja pracowników – etapy, narzędzia

 • Metody selekcji a ich kosztochłonność, czasochłonność oraz trafność
 • Analiza aplikacji (CV, list motywacyjny, kwestionariusz aplikacyjny, linkedin) – kryteria

 

9:00

Dzień II

1. Rozmowa rekrutacyjna i najskuteczniejsze pytania

 • Wskazówki do wywiadu biograficznego oraz kompetencyjnego
 • Modele konstruowania
 • Przykłady uniwersalnych pytań

2. Kompetencje jako źródło informacji na temat kandydata

 • Model star – skuteczna technika zadawania pytań behawioralnych diagnozujących kompetencje kandydata
 • Przykładowe pytania kompetencyjne
 • Próbki pracy, studia przypadków i elementy inspirowane assessment center diagnozujące kompetencje kandydata
 • Zastawienie rynkowych testów i narzędzi diagnozujących kompetencje i predyspozycje

3. Błędy w procesie rekrutacji i selekcji – jak ich unikać?

4. Podejmowanie decyzja o zatrudnieniu – rozmowy o finansach, złożenie propozycji oraz informacja zwrotna do pozostałych kandydatów

5. Podsumowanie szkolenia z omówieniem praktycznych implikacji ze szkolenia

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania
  • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń