Data: 16.09.2020 - 17.09.2020
2 dni
Cena: 3495,00zł/os.
Warszawa
29 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 3495,00 zł/netto

Dlaczego warto? Program Trenerzy

Employer Branding jest dziedziną, która pozostawia mnóstwo pola do popisu na styku HR i Marketingu, tak aby lansować pozytywny wizerunek marki wśród potencjalnych pracowników i już zatrudnionych.

W edycji czerwiec 2020 zajmiemy się umiejętnym przełożeniem działań promujących firmę na wyławianie talentów wśród kandydatów na określone stanowisko. Wydaje się to najlepszym kierunkiem zastosowania Employer Brandingu i w tym kontekście chcemy wrócić do korzeni naszych spotkań.

Wspomaganie procesu rekrutacji przez marketing nie jest niczym nowym, ale w przypadku Employer Brandingu mamy do czynienia  z celowym działaniem – takich omówieniem chcemy się zająć w najnowszej edycji.

Chcemy pozyskać tylko sprawdzone case studies na przykładzie firm. W tym; liczby, statystyki, szczegółowe omówienia.Na naszym rynku jest mnóstwo przykładów działań EB, ale wiele jest przysłoniętych formami omownymi z małą ilością konkretów.

Zastanawiamy się również poważnie nad zestawieniem EB z działaniami PR.

O tym, który kierunek wybierzemy będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do śledzenia!

Rozwiń

Program

Dzień I

9:15

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów.

09:30

Czego nauczyła nas kampania rekrutacyjna Ekspertów IT – doświadczenia NN na przykładzie kampanii EB dla zespołu IT.

•Nationale-Nederlanden – case study.
•Tworzenie kampanii EB dla IT zarówno od strony komunikacji do pracowników, jak i kandydatów.
•Czego nas ta kampania nauczyła? Na co postawilibyśmy akcenty kolejnym razem. Szczerze i bez ogródek.

10:30

Przerwa na kawę.

11:00

„Nam to pasuje!”, czyli o tym jak dotrzeć do młodych.

•Przygotuj dobrą ofertę! Oczekiwania vs. możliwości.
•Sprzedaj to wewnętrznie i zaangażuj pracowników.
•Mądrze określ kanały i język komunikacji.
•Zrealizuj kampanię zewnętrzną i mierz efekty.
•Planuj kolejne kroki.

11:45

Przerwa na kawę

12:00

Szukamy sportu w CV - jak znaleźć, zintegrować i rozwijać sportowe talenty.

•Ale kogo my właściwie szukamy?
•Jak ma się do tego nasza strategia EB?
•Kanały, narzędzia? Co się sprawdza, co nie?
•Słowo o budżecie.
•Z pasji do sportowych talentów z myślą o pracownikach.

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Budowanie marki pracodawcy w Twojej organizacji - czyli jak stworzyć spójną strategię employer brandingową?

•Nasza podróż EB.
•Strategia oparta na EVP.
•Kampanie oparte na wskaźnikach.
•Skuteczne zarządzanie interesariuszami i kanałami komunikacji

14:45

Przerwa na kawę

15:00

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rekrutacji kandydatów tzw. pokolenia Z – przykłady z BGK.

•Jak skutecznie docierać do kandydatów.
•Wykorzystanie chatbota rekrutacyjnego.
•Wykorzystanie VR i AR w procesie rekrutacji.
•Wideorozmowa oraz interaktywny sposób na zaproszenie kandydata na spotkanie.

16:00

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania i transfer do restauracji na przyjęcie integracyjne

Dzień II

9:15

Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe.

09:30

Employee Advocacy – pracownik jako ambasador firmy; indywidualne kompetencje i personal branding – case study

•Employee Advocacy online i offline.
•Case Allegro Tech.
•Jak zacząć z Employee Advocacy w firmie?
•Błędy w Employee Advocacy.
•Mierzenie skuteczności Employee Advocacy.

10:30

Przerwa na kawę

10:45

AR w służbie EB. Kampania Love your career. Ace your career.

•Założenia kampanii.
•Funkcje aplikacji AR.
•Promocja aplikacji i Capgemini.
•Efekty kampanii.
•4 kluczowe składniki do wprowadzania kolejnych zmian, w kampanii, która przyniosła zamierzone efekty.

12:00

Rekrutacja na program stażowy jako skuteczne narzędzie EB.

•Opis programu stażowego
•Przykładowe opisy staży (misja dla stażysty, KPI dla stażysty)
•Promocja: kampania digitalowa, kontakty F2F na uczelniach, hackatony
•Rekrutacja: Assessment centres
•Onboarding: Induction, Intern Day, Factory trip, Marketing Academy, Program evaluation

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Trudna, ale nie nudna! Jak zbudować atrakcyjny wizerunek pracodawcy w tzw. trudnej branży.

•Co to znaczy trudna branża – z jakimi wyzwaniami mierzy się dziś branża budowlana?
•Z jakich narzędzi korzystać w celu budowania i promowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy?
•Jak dotrzeć do wymagającego pokolenia i zburzyć„nudny” obraz branży budowlanej?

14:45

Przerwa na kawę

15:00

W jaki sposób wykorzystać działania EB w obszarze rekrutacji?

•W jaki sposób działania EB wpływają na pozyskiwanie kandydatów?
•Jak przekonać kadrę zarządzającą o konieczności rozpoczęcia działań w obszarze EB?
•Jak zaangażować pracowników?
•Mierniki i raportowanie – jak mierzyć efektywność działań?
•Jak nie mając dedykowanych zasobów zacząć zajmować się EB?

16:00

Planowane zakończenie spotkania.

Rozwiń

Trenerzy wydarzenia

Pobierz program

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 3495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także