Data: 27.02.2020 - 28.02.2020
2 dni
Cena: 2495,00zł/os.
Warszawa
0 wolne miejsca
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 2495,00 zł/netto

Cele warsztatu Program Trener

Na warsztatach dowiesz się:

 • Co determinuje nasz wizerunek na rynku?
 • Jak rozmawiać, wzbudzać zaufanie do naszej firmy i budować pozytywne relacje?
 • Jacy pracodawcy cieszą się największym powodzeniem wśród osób szukających pracy?
 • Jak budować wizerunek pracodawcy już na etapie procesu rekrutacji?
 • Jakie są narzędzia budowania polityki Employer Brandingowej? Czym jest Candidate & Employee Experience i Employee Value Proposition?
 • Kto jest grupą docelową? Jak scharakteryzować persony?
 • Jakie znaczenie dla pracowników ma proces komunikacji wewnętrznej?
 • Czym jest i w jaki sposób zaprojektować listę wyróżników marki pracodawcy tak, by były to atrybuty spójne i atrakcyjne?
 • Jak stworzyć strategię obecności Twojej marki pracodawcy w Social Media przy wykorzystaniu takich portali jak: Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram?
 • Jak budować społeczności wokół Twojej marki pracodawcy?
 • O czym komunikować, jak mierzyć wyniki swoich działań (ROI), jak benchmarkingować się z konkurencją?
 • Jak się wyróżnić spośród innych?
 • Jak to robi Twoja konkurencja?

Cele i korzyści – uczestnicy będą potrafili:

 • Określić cele strategii Employer Brandingowej oraz grupę docelową swoich działań
 • Wykorzystać persony do budowania skutecznej strategii komunikacji pracodawcy
 • Określić EVP i dobrać właściwe kanały komunikacji
 • Zastosować koncepcję wdrożenia oraz listę konkretnych narzędzi niezbędnych do budowania i komunikowania marki pracodawcy
 • Wykorzystać Social Media do budowania i komunikowania marki pracodawcy
 • Mierzyć i monitorować swoje działania
 • Wykorzystać inspiracje i wyjść z nową energią do tworzenia pomysłów i narzędzi Employer Branding

Czas trwania: 2 dni

Rozwiń

Program

Dzień I
09:00 - 17:00

Dzień pierwszy

I. WSTĘP

 • Na czym polega Employer Branding?
 • Skąd synergia różnych obszarów i kompetencji: HR, marketingu, PR?

II. JAK ZBUDOWAĆ WIARYGODNĄ MARKĘ PRACODAWCY?

 • Obszary działań Employer Branding
 • Strategiczne podejście do kształtowania wizerunku pracodawcy – kluczowe pytania
 • Podstawa wiarygodności marki pracodawcy – atrybuty emocjonalne

III. ANALIZA STRATEGICZNA

 • Analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego
 • Grupy docelowe
 • Ocena konkurencji
Dzień II
09:00 - 17:00

Dzień drugi

IV. POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY

 • Jak i czym wyróżnić firmę? Kultura i wartości
 • Określenie wartości marki pracodawcy dla pracowników (EVP) oraz funkcji marki pracodawcy

V. EGZEKWOWANIE MARKI PRACODAWCY

 • Narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy
 • Podstawowe mierniki skuteczności działań Employer Branding

VI. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE

 • Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku pracodawcy
 • Zarządzanie marką i wizerunkiem pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych – wytyczne
 • Jak to robią najlepsi? – przegląd najlepszych europejskich stron poświęconych karierze.
Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
  • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
   • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
   • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
   • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
   • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.
Rozwiń

Uczestnicy kupili także