Data: 23.07.2024
1 dzień
Online
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program

ESG i zrównoważony rozwój to tematy, których znaczenie w biznesie w ostatnim czasie bardzo szybko rośnie. Wynika to z presji legislacyjnej, głównie obowiązkowych regulacji unijnych, ale także zainteresowania inwestorów i coraz większych oczekiwań ze strony partnerów biznesowych, klientów oraz pracowników. Dlatego zrozumienie tematyki ESG stało się niezbędne dla każdej nowoczesnej i rozwijającej się organizacji.
Celem naszego szkolenia jest przygotowanie do efektywnego raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, a także przekazanie praktycznych wskazówek pozwalających na właściwe wdrożenie procesu w firmie.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest raportowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju i jakie skutki wynikają z regulacji UE
 • jaki jest cel i znaczenia raportowania
 • od kiedy, na kogo i jakie obowiązki nakłada dyrektywa CSRS
 • jak identyfikować istotne tematy, pracować ze standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS-ami) i jak dobrać wskaźniki ESRS
 • jak wdrożyć ESG do organizacji i jakie korzyści firma może osiągnąć z jego wdrożenia

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom odpowiedzialnym za tematykę ESG w organizacjach
 • osobom odpowiedzialnym za raportowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju
 • osobom włączanym w proces zbierania danych do raportowania
 • wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia
 • właścicielom, kadrze zarządzającej firm przygotowujących się do wdrożenia ESG i raportowania
 • właścicielom, kadrze zarządzającej firm, które nie podlegają obowiązkowi raportowania, ale chcą zachować konkurencyjność na rynku

Metody szkoleniowe:

 • dyskusja moderowana
 • prezentacja multimedialna
 • interaktywny mini wykład
 • ćwiczenia grupowe, indywidualne
 • case study
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

 

Moduł I
Wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju:

 • Kontekst środowiskowy i społeczny
 •  Zrównoważony rozwój, CSR, ESG – definicje, historia
 • Raportowanie niefinansowe a raportowanie ESG
 • Podstawowa terminologia: interesariusze, łańcuch dostaw, badanie istotności
 • Cele i korzyści wynikające z ESG

Moduł II
Jakie obowiązki raportowe nakłada Dyrektywa CSRD?

 • Kogo i w jakim zakresie dotyczy raportowanie?
 • Czym są ESRS-y? Architektura standardów, kluczowe obszary wpływów, wytyczne dotyczące ujawnianych informacji:
  • Aspekty środowiskowe i klimatyczne
  • Aspekty społeczne
  • Ład korporacyjny

Moduł III
Wdrożenie ESG i raportowania do organizacji

 • Etapy wdrożenia
 • Badanie istotności i dialog z interesariuszami
 • Zaangażowanie zespołu, komunikacja
 • Dobre praktyki i przykłady
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń