Data: 21.05.2024 - 22.05.2024
2 dni
ONLINE
10/10 wolnych miejsc
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Excel dla zaawansowanych Program

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem analitycznym jest Microsoft Excel, czyli arkusz kalkulacyjny pakietu MS Office. Dlaczego tak jest?

Ponieważ Excel jest ogólnodostępny, a także intuicyjny przez co każdy może go używać.

Czas szkolenia

Czas trwania każdego programu szkoleniowego to 2 dni po 8h.

Teoria i zadania

W ramach szkolenia uczestnicy wykonują zadania poprzedzone odpowiednią ilością teorii.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zmiana metod pracy z aplikacją MS Excel w celu przyspieszenia wykonywania operacji, oraz ograniczenia liczby błędów.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które korzystają z Excela na co dzień, ale chciałyby przyspieszyć i zoptymalizować wykonywanie rutynowych zadań. Jest ono skierowane głównie dla osób, które mają do czynienia z dużą ilością obrabianych danych.

Umiejętności

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wykorzystywać zaawansowane narzędzia Excela do samodzielnego przygotowania i analizy danych, a także automatyzacji procesów związanych z obróbką danych. Zyskane umiejętności to m.in.

 • funkcje, ich zagnieżdżanie i stosowanie formuł tablicowych,
 • wykorzystanie różnych form filtrowania m.in. filtrów zaawansowanych,
 • triki związane z wykresami, a także zaawansowane metody formatowania warunkowego,
 • raportowanie za pomocą tabel przestawnych,
 • wykorzystanie makr do automatyzacji pracy z Excelem.

 

Rozwiń

Program

Excel dla zaawansowanych

Optymalizacja pracy i usprawnienie procesu analizy danych z wykorzystaniem programu MS Excel

Import danych

 • Z pliku txt
 • Z bazy danych
 • Ze strony www

Czyszczenie danych za pomocą funkcji

 • Funkcje logiczne, tekstowe, daty i godziny, wyszukiwania, statystyczne, matematyczne
 • Zagnieżdżanie funkcji
 • Formuły tablicowe

Wyróżnianie komórek spełniających kryteria

 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem standardowych kryteriów
 • Formatowanie warunkowe zależne od wyników formuł

Sprawdzanie poprawności danych

 • Ochrona czystości danych z wykorzystaniem wbudowanych reguł sprawdzania poprawności
 • Tworzenie własnych reguł sprawdzania poprawności

Wizualizacje w MS Excel

 • Wykorzystanie wykresów do zobrazowania wyników danych
 • Triki związane z wykresami

Wyszukiwanie danych

 • Stosowanie autofiltra
 • Stosowanie filtrów zaawansowanych
 • Sortowanie danych po wartościach, kolorach oraz listach niestandardowych

Tabele przestawne jako narzędzie do analizy danych

 • Tworzenie tabel i wykresów przestawnych
 • Modyfikacja wyglądu raportu
 • Wykorzystanie wizualnych filtrów
 • Zastosowanie pól obliczeniowych

Wykorzystanie makr do automatyzacji pracy z Excelem

 • Wykorzystanie gotowych makr
 • Tworzenie własnych makr za pomocą rejestratora
Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń