Data: 19.10.2022 - 20.10.2022
2 dni
Cena: 1995,00zł/os.
Online
8/10
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 1995,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu? Program Trener

Szkolenie przeznaczone jest dla średnio zaawansowanych użytkowników programu Microsoft Office Excel i PowerPoint, którzy chcieliby poznać oraz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą umiejętności przygotowania raportów i prezentacji z wykorzystaniem ww. programów.

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu?

Dzięki szkoleniu tworzenie efektownych raportów jak i skutecznych prezentacji nie będzie stanowiło problemu. Uczestnicy dowiedzą się jak właściwie przygotowywać dane do raportowania, tak aby w wygodny sposób i w krótkim czasie stworzyć właściwą wizualizację potrzebnych danych.

Cel szkolenia:

Praktyczne zapoznanie się ze sposobami przygotowywania raportów w Excel’u oraz skutecznych prezentacji w PowerPoint. Szereg praktycznych przykładów, które zostaną przedstawione na szkoleniu, pomoże skuteczniej i szybciej wykonywać wszelkie czynności związane z tworzeniem analiz, raportów i prezentacji z wykorzystaniem właściwych narzędzi.

Rozwiń

Program

Program szkolenia:

1. Planowanie prezentacji:
• Określenie grupy docelowej,
• Tworzenie prezentacji – zawartość i struktura,
• Wykorzystanie odpowiedniej struktury do realizacji założonych celów,

Excel:

2. Praca z wykresami:
• Tworzenie wykresu,
• Formatowanie wykresu ,
• Modyfikowanie – zmiana osi, serii danych,
• Manipulowanie wykresem,
• Poprawa wykresu korzystając z kształtów i grafik,
• Zmiana typu wykresu i danych źródłowych,
• Zapisywanie wykresu jako szablonu,

3. Zaawansowane techniki pracy z wykresami:
• Przedstawianie wielu odmiennych serii danych,
• Wykresy aktualizowane dynamicznie,
• Wprowadzenie elementów formantów do zarządzania wyświetlaną treścią,
• Dobre praktyki przy projektowaniu złożonych wykresów,

4. Tabele przestawne:
• Co to jest tabela przestawna?
• Tworzenie tabeli przestawnej,
• Zmiana układu tabeli przestawnej,
• Modyfikowanie zastosowanych obliczeń w tabeli przestawnej,
. • Formatowanie tabeli przestawnej,
• Odświeżanie tabeli przestawnej, w tym automatyczne odświeżanie przy wykorzystaniu Visual Basic,
. • Wykresy przestawne,
• Stworzenie tabeli przestawnej, opartej na danych zewnętrznych,

5. Narzędzia do raportowania w programie Excel – najlepsze praktyki przy korzystaniu z nich,

PowerPoint:

6. Praca z tabelami:
• Wstawianie tabeli,
• Rysowanie tabeli,
• Praca z komórkami,
• Wstawianie tabeli programu Excel,
• Formatowanie tabeli,
• Osadzanie tabel z zewnętrznych plików,
• Automatyczna aktualizacja tabel w prezentacji,

7. Praca z wykresami:
• Tworzenie wykresów,
• Dobre praktyki w łączeniu tytułów i legend z danymi,
• Linkowanie (łącza) wykresów z arkuszami Excel,
• Automatyczne aktualizacje wykresów, gdy zmienią się dane w Excelu,

8. Praca z obiektami SmartArt:
• Tworzenie SmartArt,
• Narzędzia grafiki SmartArt,
• Wstawianie SmartArt na podstawie przygotowanego slajdu,
• Dostosowywanie diagramów,
• Zmiana typów diagramów i schematów projektowania,
• Konwersja list punktowanych i numerowanych na kształty SmartArt,

9. Praca z polami tekstowymi,

10. Przydatne darmowe narzędzia do szybkiego tworzenia slajdów.

 

Rozwiń

Trener wydarzenia

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń