Data: 09.05.2024 - 10.05.2024
2 dni
Do uzgodnienia
Zarejestruj się
1
1

Do zapłaty: 0,00 zł/netto

Jakie korzyści uczestnicy osiągną po szkoleniu? Program

 • Pozna różne sposoby definiowania inteligencji emocjonalnej
 • Jaki wpływ ma inteligencja emocjonalna na jakość życia zawodowego
 • Rozróżni psychologiczne mechanizmy kontroli emocji w teorii i praktyce
 • Przekona się jaki wpływ ma inteligencja emocjonalnej przełożonego na wydajność pracowników
Rozwiń

Program

9:00

Dzień I

Moduł 1.
Wielowymiarowość inteligencji emocjonalnej

Cel modułu:
Zrozumienie koncepcji inteligencji emocjonalnej i jej wpływu na jakość życia zawodowego i osobistego.

Zagadnienia:
• Różne sposoby definiowania inteligencji emocjonalnej
• Peter Salovey i John Mayer jako pionierzy inteligencji emocjonalnej
• Pięć cech świadczących o wysokiej inteligencji emocjonalnej człowieka
• Korzyści z rozwijania swojej inteligencji emocjonalnej
• Wpływ inteligencji emocjonalnej na jakość życia zawodowego

Moduł 2.
Sposoby rozwijania inteligencji emocjonalnej

Cel modułu:
Diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej uczestników oraz wybór przez nich indywidualnych sposobów jej rozwoju.

Zagadnienia:
• Przegląd znanych sposobów i technik rozwoju inteligencji emocjonalnej
• Omówienie korzyści i efektów stosowania poszczególnych technik. Wymiana doświadczeń związanych z dotychczasowym rozwojem emocjonalnym uczestników
• Aktywność zawodowa jako czynnik wspierający lub blokujący rozwój inteligencji emocjonalnej
• Przykłady wykorzystania inteligencji emocjonalnej na różnych etapach życia zawodowego
• Rozwój pracowników i zdobywanie przez nich nowych kompetencji – jako kluczowe oczekiwania współczesnych pracodawców

9:00

Dzień II

Moduł 3.
Praca z emocjami

Cel modułu:
Ćwiczenie uważności na pojawiające się u siebie emocje. Omówienie ich znaczenia i pokazanie na czym polega praca z własnymi emocjami.

Zagadnienia:
• Wpływ pojawiających się emocji na skuteczność naszych działań
• Rola samokontroli i trzeźwej oceny sytuacji
• Trzy techniki właściwej oceny swoich stanów emocjonalnych
• Ćwiczenia adekwatnego reagowania na zachowania innych/ na sytuacje, które nas spotykają
• Psychologiczne mechanizmy kontroli emocji w teorii i praktyce

Moduł 4.
Wpływ inteligencji emocjonalnej na rozwój biznesu

Ce modułu:
Pokazanie ścisłego związku inteligencji emocjonalnej ludzi z ich sukcesami zawodowymi / biznesowymi. Zmotywowanie uczestników do ciągłego rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej i wzrostu efektywności zawodowej.

Zagadnienia:
• Biznesowe przykłady negatywnych skutków niskiej inteligencji emocjonalnej u pracowników
• Inteligencja emocjonalna vs. zdolność do efektywnego współdziałania i pracy zespołowej
• Empatia i asertywności jako istotne elementy inteligencji emocjonalnej
• Wpływ inteligencji emocjonalnej przełożonego na wydajność jego pracowników
• Duża motywacja wewnętrzna – jako często obserwowany efekt wysokiej inteligencji emocjonalnej

Rozwiń
Pobierz program

Regulamin

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania.
 • Przesłanie do BMS Poland Group Sp. z o.o. pocztą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Płatność może być również dokonana online w momencie rejestracji.
 • Osoba przesyłająca lub wypełniająca online formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać  mailem na adres zgloszenia@bmspolska.pl
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Poland Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Poland Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Poland Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Poland Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora
Rozwiń